​Traumatiserede flygtninge

Lev Dine Værdier udbyder kurser, der ruster sagsbehandlere, jobkonsulenter, mentorer og rådgivere med en faglig viden og indsigt, som er relevant i forhold til motivations- og afklarings- og integrationsarbejdet med traumatiserede flygtninge og indvandrere. Kurserne kan rekvireres af kommuner samt andre (private) aktører, der samarbejder med kommunerne, såvel som af organisationer der arbejder med flygtninge og indvandrere i Danmark. 

Kurserne kan også være relevante for medarbejdere i organisationer, der arbejder med andre målgrupper med en stor forekomst af traumer, f.eks. medarbejdere på krisecentre, opholdssteder mv.

Der er særlige opmærksomhedspunkter, som det er vigtigt at have fokus på, når man som professionel aktør arbejder med traumatiserede. Dels er der særlige ting, som det er meget hensigtsmæssigt at fokusere på i samtalen, for at fremme borgerens evner, motivation og ressourcer i forhold til at bevæge sig selv (og eventuel ens familie) i retning af en mere støttende og positiv livssituation. Dels er der særlige ting, som man helst skal undgå at samtalen sporer sig ind på, fordi det kan forstærke det traumatiserende i personen på en uhensigtsmæssig - eller ligefrem skadelig - måde.

Kurset giver konkrete redskaber, som kan bruges i samtalen, hvis man utilsigtet kommer til at "åbne for meget op" for nogle af de begivenheder, følelser og associationer, som forbinder borgeren med traumerne. Kurset ruster således den professionelle motivationsaktør til at håndtere nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med arbejdet med traumatiserede borgere. 

Kurset vil ligeledes træne én i, hvordan man arbejder udpræget ressourceorienteret med den traumatiserede borger, så der opstår en langt større sandsynlighed for at der kan ske en positiv progression hos vedkommende (og eventuelt hos dennes familie).

Kurset kommer omkring alle disse punkter:

  • Hvad vil det sige at være traumatiseret? Hvad er forskellen på traumer, sorg og krise?
  • Hvordan styrker man den traumatiserede persons ressourcer?
  • Hvordan undgår man at reaktivere borgerens traumer?
  • Hvad er tegnene på, at borgeren kommer for meget i kontakt med det traumatiske i samtalen (og i værste fald bliver retraumatiseret)?
  • Hvad skal man i særlig grad have fokus på, for at minimere risikoen for, at det sker?
  • Hvis det sker, hvad gør man så?
  • Hvordan afrunder man samtalen på en ansvarsfuld og forsvarlig måde?

Kursets omdrejningspunkt er formidling af relevant viden om traumer, særlige "forsigtighedsregler" samt metoder til at styrke borgerens ressourcer. Altsammen noget der er essentielt i afklarings- og motivationsarbejdet med traumatiserede personer.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk