​Virksomheder

Stress er desværre et så udbredt problem i dagens samfund, at langt de fleste større arbejdspladser jævnligt oplever, at nogle af deres medarbejdere (og ledere) bliver stressede i en grad, som fører til at de helt eller delvist sygemeldes fra jobbet. Det er vigtigt, at den stressede får hurtig og relevant hjælp til at komme på fode igen – og at der sørges for, at samme stressbelastning ikke opstår igen.

Er du arbejdsgiver i en virksomhed, kan du henvise en medarbejder, der har stress, til et behandlingsforløb i Stress- og Psykoterapeutisk Klinik, Lev Dine Værdier. Stress er et stort problem for den enkelte person, og for dennes familie, men også for virksomheden der i en periode mister en medarbejder.

Stress påvirker den enkeltes kognitive evner i en grad, så det kan blive svært – eller umuligt – at varetage almindelige arbejdsmæssige funktioner. Eksempelvis påvirkes hukommelsen, koncentrationen, samt evnen til at koordinere og planlægge, skabe overblik og se sammenhænge. Desuden belastes nervesystemet i en grad, så personen har svært ved at slappe af, lade op, sove og restituere. I et stressbehandlingsforløb hos Lev Dine Værdier vil medarbejderen opleve, at der arbejdes grundigt og helhedsorienteret med stress problematikken. ​

Der arbejdes således både med (kropsligt) at afspænde nervesystemet, så personen genvinder evnen til at slappe af, finde indre ro, kunne sove, lade op og restituere. Derudover arbejdes der med at afdække, hvad der førte til at vedkommende fik stress, hvilket fører til vigtig indsigt, forståelse og erkendelse. Ydermere arbejdes der med i dybden at bryde de personlige mønstre, der medvirkede til at vedkommende overhovedet blev stresset – for at undgå, at det samme sker igen. Ligeledes udvikles der, sammen med personen, nogle konkrete og hensigtsmæssige håndteringsstrategier, som vedkommende kan tage i brug, når arbejdet genoptages, så vedkommende ikke igen bliver stresset.

Lev Dine Værdier har i mere end ti år i omfattende grad arbejdet med at hjælpe medarbejdere fra en lang række forskellige erhverv, ud af stress og tilbage til et velfungerende arbejdsliv (og liv i det hele taget). De mennesker, som igennem årene er blevet hjulpet via et stressbehandlingsforløb, er eksempelvis både folkeskolelærere, pædagoger, sygeplejersker, sosu assistenter, socialrådgivere, ansatte inden for bank- og forsikringsverdenen, håndværkere, selvstændige erhvervsdrivende, ledere, konsulenter fra det private erhvervsliv m.fl.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk