​ADHD terapi og coaching

Der kan være mange motiver for at starte i et terapeutisk eller coachende forløb med fokus på ADHD. 

At leve med ADHD symptomer er indgribende i ens liv på mange områder - både i privatlivet, parforholdet/ægteskabet, familielivet og i forhold til uddannelse og arbejde. ADHD symptomer skaber behov for redskaber og strategier, der kan hjælpe én med f.eks. struktur, overblik og tidsstyring; opmærksomhed, fokus og koncentration; motivation og igangsætning af kedelige opgaver; stressreduktion og stressforebyggelse; energiopladning, energiforvaltning, selvomsorg og værn mod social udtrætning, følelsesregulering m.m.

Hos mig vil du møde en behandler, der er uddannet både psykoterapeut og coach, og som har en særlig viden om unge voksne og voksne med ADHD (herunder ADD) – og om de mestringsstrategier og redskaber, der kan hjælpe én til at skabe livsbalance, når man lever med ADHD.​ Mestringsstrategier og målrettede redskaber til hverdagslivet er en vigtig del af ADHD behandling.

Måske ønsker du et forløb:

 • fordi du har mistanke om, at du kunne have ADHD (eller ADD). Måske har du selv, eller andre omkring dig, identificeret klassiske ADHD symptomer hos dig.
 • fordi du fornyelig er blevet diagnosticeret med ADHD, og har brug for at forstå dig selv i lyset af den nye diagnose og få redskaber og strategier, der kan hjælpe dig i hverdagen.
 • fordi du aktuelt befinder dig i en livsfase, hvor de strategier, der hidtil har hjulpet dig igennem livet med ADHD ikke længere er tilstrækkelige, og du føler dig forpint, stresset, udkørt, belastet i større grad end normalt.
 • fordi du er pårørende (f.eks. til en partner/ægtefælle eller til børn/unge/voksne) med ADHD, og har brug for hjælp til at passe på dig selv, så du undgår stress og udbrændthed.
 • fordi du er pårørende (f.eks. til en partner/ægtefælle eller til unge/voksne børn) med ADHD, og har brug for viden om eller redskaber til at støtte dine nærmeste bedst muligt og få jeres hverdag til at fungere bedre.​

Uanset hvad du har af vanskeligheder, kan du søge hjælp i et psykoterapeutisk og coachende forløb, og du vil møde en kompetent og empatisk behandler, som har stor erfaring med at hjælpe mennesker med mangeartede problemstillinger knyttet til at have og leve med ADHD (herunder ADD).​

Jeg kan f.eks. hjælpe dig med at:

 • Få større selvforståelse (i forhold til din ADHD; både styrker og vanskeligheder)
 • Øge dit selvværd og selvtillid
 • Få mere overblik, struktur og rutiner i hverdagen
 • Håndtere tankemylder og opnå mere ro
 • Skabe motivation og igangsætning (omkring ting, der er svære at komme igang med)
 • Indrette et godt studie- og arbejdsliv
 • Skabe bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv
 • Balancere ægteskabet og familielivet med ADHD
 • Forbedre din døgnrytme og søvn
 • Slippe stress – og forebygge stress
 • Slippe angst - og lære at håndtere angst
 • Energiforvalte og energioplade, så du fastholder et overskud i hverdagen
 • Lære at yde selvomsorg, så du får mere glæde og overskud i hverdagen
 • Forbedre relationer – til venner, partner/kæreste, familiemedlemmer​
 • Håndtere følelser (hjælp til følelsesmæssig selvregulering).

Forskning og efteruddannelse:

Jeg efteruddanner mig løbende indenfor området, og holder mig opdateret med den nyeste forskning om ADHD (bl.a. i forhold til sendiagnosticering, komorbiditet, særlige forhold for piger og kvinder med ADHD mv.). 

Jeg certificeres snart som ADHD terapeut og rådgiver hos en af verdens førende eksperter på området, Dr. Russel Barkley. 

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk