Traumer

Chok og traumer kan stadig præge os, selvom det, vi har været udsat for, måske ligger mange måneder eller år tilbage i tid. Ubearbejdede chok og traumer kan medføre forskellige ubehagelige fysiske og symptomer såvel som psykiske og adfærdsmæssige symptomer som angst, ængsetlighed, undgåelsesadfærd (og dermed et indskrænket liv), relations-/tillidsproblemer samt søvnproblemer og udtrætning. Altsammen noget, der påvirker ens livskvalitet og evne til at fungere optimalt i hverdagen.

Der kan være tale om chok og traumer, som man har fået i forbindelse med ulykker (trafikulykker, arbejdsulykker, ulykker pådraget i naturen m.m.) eller i forbindelse med overgreb, forskellige former for grænseoverskridelser, vold, trusler om vold mm.

Jeg er uddannet i, og arbejder med traumer, ud fra Somatic Experiennce (SE, en chok- og traume-behandlingsmetode udviklet af Peter Levine) såvel som Struktureret Krise- og Traumebehandling. Terapien foregår i en tryg, nænsom og undersøgende dialog med dig, såvel som med kroppen, der gør det muligt - skridt for skridt - at få bearbejdet (og afsluttet) de traumatiske oplevelser. ("Dialogen" med kroppen foregår alene gennem stille og rolig samtale omkring det, der sker i kroppen, mens traumebearbejdningen/ terapiprocessen finder sted). 

Processen foregår på en måde, så det traumatiske bliver lagret i den kropslige såvel som mentale (kognitive) erindring som hændelser, der har fundet sted, er overståede og som man nu oprigtig føler, at man er kommet sikkert ud på den anden side af.

Chok- og traumeterapi vil nogle gange (relativt ofte) ledsages af angstbehandling, i større eller mindre grad. Et af symptomerne på traumatisering kan være, at man har udviklet angst. Er der tale om PTSD er angsten stort set altid (og ofte massivt) til stede. Læs eventuelt nærmere om angstbehandling under "Angst".

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk