Traumer

Chok og traumer kan stadig præge os, selvom det, vi har været udsat for, måske ligger mange måneder eller år tilbage i tid. Ubearbejdede chok og traumer kan medføre forskellige ubehagelige fysiske såvel som psykiske og adfærdsmæssige symptomer - såsom angst, ængstelighed, undgåelsesadfærd (og dermed et indskrænket liv), relations-/tillidsproblemer samt søvnproblemer og udtrætning. Altsammen noget, der påvirker ens livskvalitet og evne til at fungere optimalt i hverdagen.

Der kan være tale om chok og traumer, der knytter sig til specifikke ulykker (trafikulykker, arbejdsulykker, ulykker pådraget i naturen m.m.) eller møder og interaktioner med andre mennesker (f.eks. overgreb, forskellige former for grænseoverskridelser, vold eller trusler om vold, vedvarende utryghed i tætte relationer mm.).

Jeg er uddannet i, og arbejder med traumer, ud fra Somatic Experiennce (SE, en chok- og traume-behandlingsmetode udviklet af Peter Levine) såvel som Struktureret Krise- og Traumebehandling. Terapien foregår i en tryg, nænsom og undersøgende dialog med dig, herunder med kroppen (som husker traumet), på en måde, der gør det muligt - skridt for skridt, over tid - at få bearbejdet (og afsluttet) de traumatiske oplevelser. ("Dialogen" med kroppen foregår alene gennem stille og rolig samtale omkring det, der sker i kroppen, mens traumebearbejdningen/ terapiprocessen finder sted). 

Processen foregår på en måde, så det traumatiske bliver lagret i den kropslige såvel som mentale (kognitive) erindring som hændelser, der har fundet sted, er overståede og som man nu oprigtig føler, at man er kommet sikkert ud på den anden side af.

​Chok- og traumeterapi vil nogle gange (relativt ofte) ledsages af angstbehandling, i større eller mindre grad. Et af symptomerne på traumatisering kan være, at man har udviklet angst. Er der tale om PTSD er angsten stort set altid (og ofte massivt) til stede. Læs eventuelt nærmere om angstbehandling under "Angst".

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk