Virksomheder​

Stress er desværre et så udbredt problem i dagens samfund, at langt de fleste større arbejdspladser jævnligt oplever, at nogle af deres medarbejdere (og ledere) bliver stressede i en grad, som fører til en hel eller delvist sygemelding fra jobbet. Det er naturligvis et stort problem, både for den enkelte medarbejder og for virksomheden, der i en periode mister medarbejderens arbejdskraft.

Det er vigtigt, at den stressede får hurtig og relevant hjælp til at komme på fode igen – og at der sørges for, at samme stressbelastning ikke opstår igen, når vedkommende genoptager arbejdet.

Er du arbejdsgiver i en virksomhed, kan du henvise en medarbejder, der har stress, til et stresshåndteringsforløb i Stress- og Psykoterapeutisk Klinik, Lev Dine Værdier. Et sådant forløb vil ikke alene hjælpe den enkelte medarbejder til at komme så hurtigt som muligt ud af stressen. Medarbejderen vil også få klar besked om, hvornår vedkommende er klar til at genoptage arbejdet på en forsvarlig måde (der er visse kriterier, der skal være opfyldt, førend vedkommende er klar til dette). 

Medarbejderen vil ligeledes få væsentlig støtte og rådgivning i forhold til den konkrete genoptagelse af arbejdet; herunder til: 1) hvilke skånehensyn, der er nødvendige at få etableret i den første fase af genoptagelsen af arbejdet og 2) hvordan arbejdstimerne øges gradvist og forsvarligt, så overbelastning og tilbagefald til tidligere stressniveau undgås. Lev Dine Værdier har årelang og meget gode erfaringer med at yde denne støtte og rådgivning omkring genoptagelsen af arbejdet. 

Stress påvirker det enkelte menneskes kognitive evner i en grad, så det er svært – eller nogle gange umuligt (for en periode) – at varetage almindelige arbejdsmæssige funktioner. 

Eksempelvis påvirkes hukommelsen, koncentrationen, samt evnen til at koordinere og planlægge, skabe overblik og se sammenhænge. Det betyder, at der ofte vil være brug for at skåne medarbejderen fra visse særligt krævende arbejdsopgaver i den første fase, hvor arbejdet genoptages. Hvilke skånehensyn, der er relevante, er forskelligt fra person til person (afhængigt af graden af stress og karakteren af personens job), og vil derfor altid bero på en individuel vurdering.

Skånehensyn kan eksempelvis være, at medarbejderen i en periode skånes for:

 • deadlines
 • planlægningsopgaver
 • opgaver hvor stor detaljeringsgrad er meget vigtig (fx kvalitetssikringsopgaver, opgaver der indebærer komplekse beregninger mv.)
 • møder og samarbejder med mange personer på én gang
 • fysiske lokaliteter og arbejdsmæssige sammenhænge, hvor der er meget støj. (Ved stress bliver man markant mere lydfølsom).

Stresshåndteringsforløbet vil også hjælpe medarbejderen til at opnå indsigt i, hvad der førte til, at vedkommende blev stresset. Denne forståelse er vigtig - fremfor alt for at kunne bryde eventuelt uhensigtsmæssige mønstre, der ellers nemt ville kunne medvirke til, at personen igen blev stresset i fremtiden. Forløbet hos Lev Dine Værdier vil give medarbejderen konkrete redskaber og strategier, som vedkommende kan tage direkte i brug, når arbejdet genoptages, så vedkommende ikke bliver stresset igen.

Lev Dine Værdier har siden 2012 hjulpet medarbejdere fra en lang række forskellige erhverv, ud af stress og tilbage til et velfungerende arbejdsliv (og liv i det hele taget). Stress rammer alle - uanset erhverv og position. Mange mennesker fra forskellige erhverv har igennem årene gennemgået hjælpsomme stresshåndterings- og stressbehandlingsforløb hos Lev Dine Værdier. Det gælder f.eks.: 

 • folkeskolelærere
 • pædagoger
 • sygeplejersker
 • læger
 • sosu assistenter
 • socialrådgivere
 • politibetjente
 • ansatte indenfor bank- og forsikringsverdenen
 • håndværkere
 • selvstændige erhvervsdrivende
 • ledere (mellemledere, afdelingsledere og topledere)
 • forskere
 • konsulenter fra det private erhvervsliv
 • m.fl.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk