​Kommuner / Jobcentre

Når en borger sygemeldes fra sit arbejde, får vedkommende kontakt til det kommunale Jobcenter. Jobcentret har til opgave at hjælpe borgeren på fode igen, og tilbage til et aktivt arbejdsliv.

Er du sagsbehandler på et kommunalt Jobcenter, og har en borger der er helt eller delvist sygemeldt på grund af et eller flere af følgende forhold:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Livskrise (som følge af chok, traumer, tab/sorg, alvorlig sygdom eller en ulykke)

kan du henvise din borger til et ressourceorienteret, individuelt udviklingsforløb hos Stress- og Psykoterapeutisk Klinik, Lev Dine Værdier i Hareskovby.

Der kan vælges mellem følgende to slags forløb, alt efter hvad der er det mest hensigtsmæssige for den pågældende borger:

  • Individuelt krisehåndteringsforløb, hvor borgeren modtager én individuel samtale om ugen, i en periode på minimum 6 uger.

​Borgeren vil blive hjulpet med ​at komme i kontakt med og få styrket egne ressourcer; at håndtere de aktuelle livsudfordringer på konstruktive måder; eventuelt at blive afklaret omkring fremtidigt arbejde (hvis der er brug for det), og blive klar til opstart i arbejde eller anden relevant indsats.

​Længden af forløbet afhænger af den enkeltes tilstand og behov. Nogle har tilstrækkelig støtte i seks samtaler, andre har brug for flere (for at komme på fode igen og blive helt eller delvist raskmeldt).
  • ​Intensivt stresshåndteringsforløb (for borgere sygemeldt med stress) – også kaldet mestringsforløb. Forløbet involverer 6 individuelle stresscoaching sessioner, én session om ugen. Nogle borgere kan have brug for flere end 6 sessioner, fordi de er særlig hårdt ramt af stress. Nogle af sessionerne vil muligvis foregå sideløbende med, at borgeren er startet delvist op i job igen, og således være en støtte til den proces.

​​Læs mere om indholdet af stresshåndteringsforløbene her: "Mestringsforløb - intensivt stresshåndteringsforløb".

Lev Dine Værdier har i mere end ti år haft et tæt samarbejde med flere Jobcentre på Sjælland omkring individuelle coachende udviklingsforløb for borgere, der er sygemeldt på grund af stress, angst, depression eller andre livskriser. Lev Dine værdier har tillige i mange år afholdt stresshåndteringsforløb for grupper, også i samarbejde med kommunale Jobcentre (Sygedagpengeteam). Lev Dine Værdier har således stor og solid erfaring med dette kommunale samarbejde. (Se hvilke Jobcentre, der er eller har været kunder, under ”Hvem er kunderne”).​

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk