​Kommuner / Jobcentre

Når en borger sygemeldes fra sit arbejde, får vedkommende kontakt til det kommunale Jobcenter. Jobcentret har til opgave at hjælpe borgeren på fode igen, og tilbage til et aktivt arbejdsliv.

Er du sagsbehandler på et kommunalt Jobcenter, og har en borger der er helt eller delvist sygemeldt på grund af et eller flere af følgende forhold:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Livskrise (som følge af chok, traumer, tab/sorg, alvorlig sygdom eller en ulykke)

kan du henvise din borger til et ressourceorienteret, individuelt udviklingsforløb (et såkaldt mestringsforløb) hos Stress- og Psykoterapeutisk Klinik, Lev Dine Værdier, i Hareskovby.

Uanset om borgeren har brug for stresscoaching, krise- eller angsthåndtering, sorgbearbejdelse eller håndtering af andre psykiske problematikker, relateret til vedkommendes sygemelding, vil et mestringsforløb foregå som beskrevet her nedenfor.

Individuelle mestringsforløb

Borgeren modtager én individuel samtale om ugen a´ 1 times varighed, i en periode på 6 uger.

​Borgeren vil i dette forløb blive hjulpet med ​at komme i kontakt med og få styrket egne ressourcer, og til at håndtere de aktuelle livsudfordringer på nye og konstruktive måder. Borgeren vil altid få brugbare og relevante redskaber, som vedkommende opfordres til at arbejde med på egen hånd i tidsrummet mellem samtalerne. Det kan f.eks. være redskaber til energiopladning, afstressning af nervesystemet, bedring af søvnen eller redskaber til håndtere angst, eller hjælp til at acceptere nye livsvilkår, der griber voldsomt ind i ens liv m.m. 

Borgeren vil desuden blive hjulpet til at blive klar til at kunne genoptage sit arbejde (eller komme ud i en virksomhedspraktik), og i den forbindelse få lavet en plan, der sikrer at tilbagevenden til arbejdsmarkedet sker på en sikker og succesfuld måde.

​Længden af det enkelte mestringsforløb er i udgangspunktet 6 samtaler (der strækker sig over 6 uger), men afhænger samtidig af den enkeltes tilstand og behov. 

Mange har tilstrækkelig støtte i 6 samtaler, mens nogle er så hårdt ramt, at de har brug for flere samtaler. 

I disse tilfælde kan det overvejes, om man fra Jobcentret side vil bevilge en forlængelse af forløbene.

 

I nogle tilfælde vil samtalerne foregå sideløbende med, at borgeren er startet delvist op i sit arbejde igen, og de vil da være en støtte til denne proces.​

​​Læs evt. mere om indholdet af de mestringsforøb, der handler specifikt om stresshåndtering: "6 ugers stresshåndteringsforløb".

Lev Dine Værdier har i mere end ti år haft et tæt samarbejde med flere Jobcentre på Sjælland omkring individuelle mestringsforløb for borgere, der er sygemeldt på grund af stress, angst, depression eller andre livskriser. 

Lev Dine værdier har derudover i mange år tillige afholdt stresshåndteringskurser for grupper af sygemeldte med stress, i samarbejde med kommunale Jobcentre (Sygedagpengeteam), samt gruppeforløb for borgere med angst og depression, ligeledes i samarbejde med kommunale Jobcentre (Ungeteam og Kontanthjælpsteam). Lev Dine Værdier har således stor og solid erfaring med det kommunale samarbejde. 

(Se eventuelt hvilke kommunale Jobcentre, der er eller har været kunder, under ”Hvem er kunderne”).​

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk