Professionel hjælp til social angst

Få den rette behandling

Hos Lev Dine Værdier kan du få terapeutisk behandling, uanset om du lider af social angst, præstationsangst, helbredsangst, dødsangst, generaliseret angst eller panikangst. Du kan desuden frit vælge vælge mellem individuel angstbehandling - eller gruppeterapeutisk behandling.

Lad mig her beskrive, hvad der er på spil, når man lider af social angst. Social angst er en af de mest udbredte angstlidelser. Hvis man har social angst, vil man i større eller mindre grad isolere sig fra sociale situationer og opleve ængstelighed i forbindelse med at skulle møde andre mennesker. Har man social angst vil man have mange indre bekymringstanker, der går på, hvordan andre mennesker opfatter én. Desværre er det altid negative tanker. Tanker som f.eks.: ”De synes jeg er dum, når jeg taler”, ”De synes jeg er underlig”, ”De kigger på mig, fordi de kan se, der er noget galt”, ”De synes jeg er grim”, "De kan finde ud af at være helt naturlige, når de taler sammen, det kan jeg slet ikke" osv. Ens selvværd påvirkes meget negativt, når man har mange tanker af den karakter.

Desværre er det ofte rigtig svært selv at ændre tankerne. Det føles dels som om, de kommer helt automatisk, og uden at man kan stoppe dem – og, hvad værre er, de føles sande for én selv. I forsøget på at slippe for ubehaget ved disse negative tanker om, hvordan andre opfatter én, begynder man at trække sig fra de sociale sammenhænge, hvor tankerne typisk kommer. Det kan være sociale sammenhænge sammen med venner, kollegaer, studiekammerater, naboer eller i mødet med helt fremmede mennesker i det offentlige rum (f.eks. i butikker, i venteværelser osv.). Man udvikler med andre ord en undgåelses-adfærd. Dermed mister man livskvalitet og frihed. Ens liv snævrer sig ind, og man opholder sig mere og mere for sig selv.

Hvis du lider af social angst, og har svært ved at indgå i sociale situationer, fordi du bekymrer dig om, hvordan andre mennesker tænker om dig, så er det vigtigt, at du ved, at der er gode behandlings-muligheder. Med den rette hjælp kan du slippe din angst og komme til at føle dig godt tilpas med dig selv i sociale situationer, der ellers plejer at gøre dig nervøs og ængstelig.

Lev Dine Værdier tilbyder professionel behandling af social angst. I klinikken, der ligger i Hareskoven i rolige, grønne omgivelser lige nord for København og tæt på Værløse, København, Bagsværd og Lyngby, vil du få hjælp til at tage fat på det, der er grundproblematikkerne ved social angst.

Få ro og positiv kontrol over de tanker, der skaber social angst

Hvorfor udvikler nogle mennesker social angst? Social angst er ofte forbundet med et dårligt selvværd.

Selvværdet kan være blevet dårligt af forskellige årsager (som ofte har tråde tilbage til bestemte, dårlige oplevelser tidligere i ens liv), men i ens nutid er det altid forbundet med, at: 1) Man sammenligner sig meget med andre 2) man frygter at komme til at fejle eller være til besvær og 3) man stræber efter at gøre "det helt rigtige" (perfektionisme).

Præcis disse tre forhold præger desuden også mennesker, der lider af præstationsangst.

Det faktum, at mange mennesker idag lever et socialt liv via de sociale medier, kan desværre i udtalt grad forstærke netop denne sociale sammenligning, frygten for at fejle og perfektionismen. Det påvirker ens selvværd, glæde og trivsel på en negativ måde.

I angstbehandlingen vil du få hjælp til at slippe den ukonstruktive overtækning, der altid knytter sig til social angst (man vil typisk have virkelig mange unødvendige og ukonstruktive tanker knyttet til ens sociale møder med andre mennesker, f.eks. tanker som: "hvad tænker de om det, jeg sagde?", "lød det helt vildt dumt?", "hvorfor sagde jeg det også på dén måde?!", "han synes sikkert, jeg var en helt vildt besværlig kunde", "hvorfor spurgte jeg også om dét?" osv.).

I angstbehandlingen vil du få hjælp til at slippe behovet for ydre anerkendelse og hjælp til at slippe optagetheden af, hvad andre tænker om dig. Vi vil arbejde med at styrke dit selvværd, så du tør være dig selv, og kan hvile i dig selv. Det gælder bl.a. om at få fokus rettet mod det, der er vigtigt for dig i livet (dine værdier), så du styrer langt mere efter netop det, end efter hvad (du tror) andre tænker og forventer af dig.

I terapien arbejder vi desuden med vejrtræknings-teknikker og afslapningsøvelser, og du får helt konkrete redskaber til selv at kunne skabe ro i kroppen. Roen er en forudsætning for, at du kan blive i stand til at stoppe dit sind, når det er på vej til at køre ud i de sædvanlige negative tanker om, hvordan andre mennesker opfatter dig og ser på dig. Udover denne vej til den kropslige, indre ro vil du også blive hjulpet effektivt til at flytte fokus i dine tanker, så nye, og meget mere hensigtsmæssige og selvstøttende tanker kan finde vej til dit sind. Ud med overtækningen, og Gradvist vil du - takket være disse nye stærke kompetencer - blive i stand til at slippe den sociale angst.

I terapiforløbet vil vi også arbejde med eksponering, og dette kommer til at foregå på en tryg og kontrolleret måde, hvor du mellem terapi sessionerne med små skridt og gradvist bevæger dig ud i flere og flere sociale situationer og lærer at være i dem med indre ro og selvstøttende tanker. De nye redskaber og kompetencer vil gøre forskellen for dig, og du vil opnå gode succeser med de sociale situationer.

Kontakt mig og hør mere eller book en tid

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om, hvordan jeg behandler social angst, eller hvis du vil booke en session, er du meget velkommen til at kontakte mig. Det vigtige er, at du får professionel hjælp til at lære at slippe den sociale angst. 

Et liv uden angst, er et liv med frihed, muligheder og livskvalitet.

Du kan vælge mellem individuel terapi eller deltagelse i det gruppeterapeutiske forløb ”Slip angsten”. Gruppeforløbet kan du, hvis du er interesseret, læse nærmere om her.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk