​Om Christina B. Jagd

Indehaver og stifter af Lev Dine Værdier i 2010.

Født 1971.

Uddannelser:

  • ID psykoterapeut, fra ID Academy, 2009, MPF.
  • NLP Master Practitioner (coach), fra Dansk NLP Institut, 1996.
  • Antropolog Ph.d., fra Københavns Universitet, 2007.
  • Kandidatgrad i Antropologi, fra Københavns Universitet, cand.scient.anth., 1998.

Efteruddannelse (af flere måneders varighed):

  • Mindfulness efteruddannelsesforløb hos læge Lone Overby Fjordback (indehaver af Dansk Center for Mindfulness), 2010.
  • Et-årig efteruddannelse i Familieopstillinger og Systemisk opstilling hos psykoterapeut Liv Danhyo Thommesen, 2012-13.

Har derudover løbende og over flere år efteruddannet mig indenfor: 

  • Den Løsningsfokuserede samtale
  • Eksistentiel psykoterapi
  • Emotionsfokuseret parterapi (v/ psykolog Jette Simon).

Er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og ID-Psykoterapeutisk Forening.

Jeg har beskæftiget mig med meditation, psykoterapi og coaching i henved 25 år. På rejser i Østen har jeg deltaget i flere intensive længerevarende meditationskurser (Vipassana mv.), ligesom jeg har gennemført en mindre antropologisk undersøgelse blandt buddistiske behandlere og tibetanske flygtninge (torturoverlevere) i Dharamsala i Nordindien om den rehabiliterende kraft spiritualitet har i menneskers liv. Mine studier såvel som rejser har lært mig, at vi mennesker har enorme iboende ressourcer til at overleve og navigere i livet, når det er barskt, svært eller pinefuldt. Men det kræver, at vi kan finde ind til en mening med vores liv - hvad enten denne mening er knyttet til åndelighed og spiritualitet, en større sags tjeneste eller på anden måde stærke personlige livsværdier. Det er igennem kontakten med dette, som virkelig er vigtigt for os, at vi for alvor kommer i kontakt med vores iboende styrke og overlevelseskraft.

I mit arbejde som psykoterapeut og coach er jeg særlig forankret i og inspireret af den eksistentielle såvel som humanistiske tankegang. Jeg ser arbejdet med at udvikle og forandre (hvad enten det er i personligt eller professionelt øjemed) som noget, der i høj grad handler om at forstærke vores iboende ressourcer og opnå størst mulig autenticitet. At leve autentisk sker når vi tager fuldt ansvar for vores eget liv - det vil sige, når vi træffer bevidste valg, som fører til, at vi kommer til at leve i overensstemmelse med vores værdier. Det kan til tider være både skræmmende og udfordrende (fordi når vi vælger en bestemt vej, fravælger vi også noget). Måske indebærer det, at vi fravælger noget tryghed/det velkendte, eller det andre forventer af os, eller det vi tror vi "bør" leve op til og overholde, for at andre kan lide os osv. Men at opnå at komme til at leve i overenstemmelse med egne værdier får os samtidig til at føle os oprigtig glade og tilfredse i vores liv - ja, måske endda lykkelige, ligesom det styrker vores selvrespekt og selvværd.

Jeg er - og bestræber mig på at holde fast i at være - et nysgerrigt, udforskende og fordomsfrit menneske. Mennesker, jeg beundrer for virkelig at udfolde disse egenskaber, er blandt andre Jacob Holt, Dalai Lama og Nelson Mandela.

Oprindeligt er jeg uddannet antropolog fra Københavns Universitet, og vendte efter en del års erhvervserfaring tilbage til universitetet, for at tage en forskeruddannelse (ph.d.), ligeledes indenfor antropologien. Som antropolog har jeg specialiseret mig i kognitiv antropologi, og har beskæftiget mig indgående med studier i motivation og resignation. Desuden har jeg i mange år - i forskellige roller (både som rådgiver, konsulent og forsker) beskæftiget mig med flygtninge og indvandrere i Danmark, diskrimination, medborgerskab og medborgerskab samt med betydningen af integration på arbejdsmarkedsmarkedet.

Jeg har tillige - før forskeruddannelsen (tilbage i 1998-2000) arbejdet med personlig coaching, værdibaseret ledelse og medarbejdermotivation i private virksomheder.

Jeg har siden 2012 arbejdet omfattende med stresshåndtering, stressforebyggelse og stressbehandling, og opnået stor ekspertise indenfor dette område. Både gennem talrige individuelle stressbehandlingsforløb med mennesker, der er sygemeldt på grund af alvorlig stress, igennem afholdelse af stresshåndteringskurser for grupper og igennem stressforebyggende supervision, afholdt på arbejdspladser.​

Jeg er mor til to voksne børn og gift.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk