​Om Christina B. Jagd​

Indehaver og stifter af Lev Dine Værdier i 2010.

Født 1971.

Uddannelser:

 • ID psykoterapeut, fra ID Academy, 2009, MPF.
 • NLP Master Practitioner (coach), fra Dansk NLP Institut, 1996.
 • Antropolog Ph.d., fra Københavns Universitet, 2007.
 • Kandidatgrad i Antropologi, fra Københavns Universitet, cand.scient.anth., 1998.

Efteruddannelse (af op mod et års varighed):

 • Mindfulness efteruddannelsesforløb hos læge Lone Overby Fjordback (indehaver af Dansk Center for Mindfulness), 2010.
 • Familieopstillinger og Systemisk opstilling (et-årig efteruddannelse) hos psykoterapeut Liv Danhyo Thommesen, 2012-13.

Har derudover løbende - over mange år - efteruddannet mig indenfor:

 • SE (Somatic Experience) - traumebehandling (Peter Levine).
 • Den Løsningsfokuserede samtale (Peter De Jong & Insoo Kim Berg).
 • Eksistentiel psykoterapi (Irvin Yalom m.fl.).
 • Emotionsfokuseret parterapi (kursus v/ psykolog Jette Simon).
 • Psykotraumatologisk intervention (kursus v/ Center for Beredskabspsykologi/Kant Psyk).
 • Går kontinuerligt i supervision, aktuelt hos neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen.

Er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.​

​Jeg har beskæftiget mig med meditation, psykoterapi og coaching i henved 25 år. På rejser i Østen har jeg deltaget i flere intensive længerevarende meditationskurser (Vipassana mv.), ligesom jeg har gennemført en mindre antropologisk undersøgelse blandt buddistiske behandlere og tibetanske flygtninge (torturoverlevere) i Dharamsala i Nordindien om den rehabiliterende kraft spiritualitet har i menneskers liv. Mine studier såvel som rejser har lært mig, at vi mennesker har enorme iboende ressourcer til at overleve og navigere i livet, når det er barskt, svært eller pinefuldt. Men det kræver, at vi kan finde ind til en mening med vores liv - hvad enten denne mening er knyttet til åndelighed og spiritualitet, en større sags tjeneste eller på anden måde stærke personlige livsværdier. Det er igennem kontakten med dette, som virkelig er vigtigt for os, at vi for alvor kommer i kontakt med vores iboende styrke og overlevelseskraft.

​I mit arbejde som psykoterapeut er jeg forankret i den eksistentielle såvel som humanistiske tankegang. Jeg ser arbejdet med at udvikle og forandre (os selv og vores relationer) som processer, der i høj grad handler om at forstærke vores iboende ressourcer og opnå størst mulig autenticitet. At leve autentisk sker, når vi tager fuldt ansvar for vores eget liv - det vil sige, når vi træffer bevidste valg, som fører til, at vi kommer til at leve i overensstemmelse med vores værdier. Det kan til tider være både skræmmende og udfordrende (fordi når vi vælger en bestemt vej, fravælger vi også noget andet). Måske indebærer det, at vi fravælger noget tryghed/det velkendte, eller det andre forventer af os, eller det vi tror vi "bør" leve op til og overholde, for at andre kan lide os osv. Men at opnå at komme til at leve i overenstemmelse med egne værdier, får os samtidig til at føle os oprigtig glade og tilfredse i vores liv - ja, måske endda lykkelige, ligesom det styrker vores selvrespekt og selvværd.

​Ved siden af mit eksistentielle og humanistiske ståsted, har jeg i mit kliniske arbejde siden 2012 været meget optaget af, hvordan vi mest effektivt kan regulere det autonome nervesystem. 

Dette er et helt andet fokusområde - et arbejde med kroppen (og med hjernen), der har min store interesse. ​Jeg har gennem årene opnået ekspertise i forhold til at hjælpe mennesker med at regulere deres nervesystem. Det er mennersker, der bærer rundt på et overaktiveret sympatisk nervesystem, enten fordi de lever et liv fuldstændig præget af gøren og præsteren (men ikke væren), eller mennesker, der er sygemeldte pga. stresse, lider af angst, har været udsat for chok, traumer eller lider af PTSD. I aktiveringen af det beroligende parasympatiske nervesystem arbejder jeg med vejrtrækningen, kropsafspænding, samt fuld og nærværende aktivering af alle vores sanser. Blandt andet ved at inddrage vores forbindelse til naturen.

​Jeg har siden 2012 arbejdet omfattende med stresshåndtering, stressforebyggelse og stressbehandling, og opnået stor ekspertise indenfor dette område. Både gennem talrige individuelle stressbehandlingsforløb med mennesker, der er sygemeldt på grund af alvorlig stress, igennem gruppeforløb for mennesker med stress og igennem stressforebyggende supervision og foredrag på arbejdspladser.​

Oprindeligt er jeg uddannet antropolog fra Københavns Universitet, og vendte efter en del års erhvervserfaring tilbage til universitetet, for at tage en forskeruddannelse (Ph.d.), ligeledes indenfor antropologien. Som antropolog har jeg specialiseret mig i kognitiv antropologi, og har beskæftiget mig indgående med studier i motivation og resignation. Desuden har jeg i mange år - i forskellige roller (både som rådgiver, konsulent og forsker) beskæftiget mig med flygtninge og indvandrere i Danmark, diskrimination, medborgerskab og modborgerskab samt med betydningen af integration på arbejdsmarkedsmarkedet.

Jeg har tillige - før forskeruddannelsen (tilbage i 1998-2000) - arbejdet med personlig coaching, værdibaseret ledelse og medarbejdermotivation i private virksomheder.

Jeg er - og bestræber mig på at holde fast i at være - et nysgerrigt, udforskende og fordomsfrit menneske. Mennesker, jeg beundrer for virkelig at udfolde disse egenskaber, er blandt andre Jacob Holt, Dalai Lama og Nelson Mandela.

Jeg er mor til to voksne børn og gift.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk