Temadag om mental sundhed

  • ​Hvad er mental sundhed?
  • Hvad er baggrunden for det store fokus på mental sundhed i den vestlige verden i dag, herunder i Danmark?
  • Hvordan styrker vi vores egen mentale sundhed, og dermed øger trivslen, glæden og meningen med vores liv?
  • Hvilken sammenhæng er der mellem vores mentale sundhed og vores fysiske helbred?

Lev Dine Værdier udbyder en temadag til arbejdspladser om mental sundhed. Temadagen er baseret på central forskning på området, og indkredser og forklarer de vigtigste komponenter af mental sundhed: Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring. 

Disse forhold omtales herhjemme også som de mentale KRAM-faktorer – og skal dermed forstås som en pendant til de fysiske KRAM-faktorer, der siden 2006 har været anset som afgørende for vores fysiske helbred; Kost, Rygning, Alkohol, Motion

Temadagen udfolder de mentale KRAM-faktorer, og giver en dybere forståelse for, hvad mental sundhed er. Temadagen anviser desuden, hvordan man konkret kan øge den mentale sundhed, og dermed trivsel, både hos sig selv og eventuelt hos de mennesker, som man som professionel har til opgave at hjælpe (f.eks. sygemeldte borgere, og socialt og psykisk udsatte mennesker i vores samfund).

Temadagen vil vi tilrettelægge ud fra en vægtning af, hvad der er det vigtigste for Jer som arbejdsplads i forhold til mental sundhed. 

Der kan være forskellige behov for forskellige arbejdspladser. F.eks. kan det være, at en af følgende vinkler er den mest centrale for Jer:

  • Hvordan kan medarbejderne passe bedst muligt på sig selv og undgå stress og udbrændthed?
  • Hvordan kan vi kollektivt - gennem vores praksisser og fælles normer på vores arbejdsplads - øge den mentale sundhed, og dermed vores trivsel?
  • Hvilke samtaleteknikker og interventioner kan vi anvende i forhold til de mennesker, vi arbejder med, for at styrke deres mentale sundhed? (Det kan være, at ens professionelle rolle er eksempelvis mentor, rådgiver, underviser eller behandler).

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk