Akut krise

Har du brug for akut hjælp til at bearbejde og komme dig ovenpå en hændelse, der fornyelig har fundet sted, og som har chokeret dig, så kan du kontakte Stress- og Psykoterapeutisk klinik.

Chok reaktionerne kan være mange; f.eks. kan man opleve:

  • at man har svært ved at sove
  • at man føler sig rystet og desorienteret
  • at man har mareridt og måske flashbacks til hændelsen
  • at man har hjertebanken og indre uro
  • at man nemt bliver skræmt og farer sammen ved det mindste
  • at man har svært ved at samle sig mentalt og koncentrere sig
  • at man græder meget
  • at man er meget opfarende og letantændelig.

Uanset hvad chok reaktionerne er, og uanset hvad hændelsen har været, kan du søge hjælp.

Jeg er uddannet i struktureret Krise- og traumebehandling (Psykotraumatologisk intervention). Når du henvender dig, for at få et behandlingsforløb i forbindelse med bearbejdning af akutte chok- og krisereaktioner anbefales et forløb på minimum 5-6 sessioner.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk