​Hvad er ID-psykoterapi

Den terapi, jeg tilbyder, hedder ID, og står for Identitetsorienteret og Integrativ Dynamisk psykoterapi. ID terapi er udviklet af Ole Vadum Dahl, som leder uddannelsesstedet ID Academy.

ID terapi kendetegner sig først og fremmest ved, at terapeuten har fokus på de identifikationer, du som person (identitetsmæssigt) knytter dig til, og på at åbne muligheden for, at du kan begynde at forbinde dig mere bevidst med - og udfolde - endnu flere sider af dig selv. Når vi kommer i kontakt med vores mere bevidste sider af os selv, kan vi nemmere slippe de (for os selv) uønskede automatiske reaktionsmønstre, som vi er kede af at "hænge fast i" i forhold til os selv eller andre omkring os. 

Det kan også være bestemte roller eller begrænsende selvbilleder, som vi begynder at kunne give slip på - for til gengæld, som noget nyt, at kunne træffe mere frie og bevidste valg i forhold til, hvordan vi gerne vil leve.

ID terapi sigter mod at bringe dig i kontakt med dybere lag af din egen identitet og opnå en reel følelse af kreativitet og frihed i dit liv - samt kunne forbinde dig med din indre styrke, ro, selvaccept og væren.

Det er også et kendetegn ved ID terapi, at psykoterapeuten på en fleksibel måde er trænet i at benytte forskellige terapiformer, alt afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til de problematikker, som den person, der kommer i terapi, bringer op. Det er erfaringen indenfor ID-Psykoterapi, at mennesker bedst hjælpes med at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige 

potentiale, hvis psykoterapeuten arbejder ud fra en syntese af flere forskellige teorier og metoder, i stedet for at lade sig begrænse af en enkelt psykologisk retnings mere snævre forståelsesramme og metodevalg.

 

Nogle problematikker som for eksempel begrænsende (negative) selvbilleder kalder eksempelvis på en undersøgelse af de tanker og konklusioner, som personen laver om sig selv. Her er den kognitive samtaleterapeutiske arbejdsform ideel. Andre problematikker som for eksempel chock og ubearbejdede traumer er derimod noget, der arbejdes bedst og mest nænsomt med ved primært at gå kropsterapeutisk til værks.

Som terapeut arbejder jeg med andre ord med en syntese af mange forskellige terapiformer, og mine valg af terapiformer er til enhver tid tilpasset dig som klient og dine aktuelle problematikker. Terapien kan således på skiftende vis være afdfærdsterapeutisk, kognitiv, psykodynamisk, systemisk, eksistentiel, humanistisk eller transpersonelt orienteret - og den er ofte en syntese af flere af disse terapiformer. Læs evt. nærmere om ID Psykoterapeutisk Institut og den integrative terapi på: http://www.id-psykoterapeutuddannelsen.dk/ 

ID-Terapeutisk Institut ved ID Academy er godkendt af:

  • The European Association for Psychotherapy i Wien
  • The European Association for Integrative Psychotherapy i London
  • Psykoterapeutforeningen i Danmark

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk