Hvordan du slipper stressen

Opsøger du Stress- og Psykoterapeutisk klinik for at komme i stressbehandling, vil det første, der sker være, at vi afdækker graden af stress, samt hvor længe krop og sind har været påvirket. Derudover afdækker vi også, hvilke årsager der ligger til grund for, at du er blevet stresset. En grundig og systematisk afdækning af dette vil gøre det muligt herefter at iværksætte den rette stressbehandling. 

Behandlingsforløbets længde vil afhænge af både graden, varigheden og årsagerne til stressen. Nogle kan nøjes med et kortere forløb, andre har brug for et længere forløb.

Stress kan udløses af forskellige årsager; nogle af de kendte står nævnt her nedenfor:

Arbejdsrelateret stress

Stressen kan være en overbelastningsreaktion på grund af for mange arbejdstimer, for få pauser, og for højt tempo over længere tid. Den kan også opstå som følge af dårligt arbejdsmiljø, chikane og mobning på arbejdspladsen.

Chok, traumer eller voldsomme oplevelser

Stressen kan være udløst af involvering i trafikulykker, andre ulykker, indbrud, overfald, overgreb, deltagelse i krig, at man har været udsat for psykisk eller fysisk vold eller har oplevet trusler om vold, for eksempel på sit arbejde, i et parforhold mv.

Kriser

Stressen kan være udløst af skilsmisse, fyring og andre store livsomvæltninger.

Længerevarende belastninger i forbindelse med mistrivsel og sygdom i familien

Stressen kan være udløst af længerevarende belastninger i forbindelse med eksempelvis: psykisk mistrivsel hos ens børn (skolevægring, udredningsprocesser der trækker ud mv.), udmattende og langstrakte fertilitetsbehandlinger eller psykisk eller fysisk sygdom i ens nærmeste familie eller hos én selv.

Oftest, men ikke altid, er der tale om, at stressen er blevet udløst af et samspil af flere belastende forhold over samme periode.

En helhedsorienteret stressbehandling

Hos mig er stressbehandlingen altid helhedsorienteret. Det vil sige, at der arbejdes på flere planer. Kropsligt vil du få hjælp til at genvinde dine ressourcer, få dit fysiske overskud og energi igen. Du vil få hjælp til at afspænde nervesystemet, hvis det er nødvendigt (det er det oftest) ved hjælp af bl.a. virkningsfulde grounding og vejrtrækningsøvelser, samt integration af hvile, væren og restitution i dagligdagen. 

Det kan være særdeles svært selv at opnå afspænding og indre ro, når man er stresset. De fleste har brug for professionel hjælp til denne proces, særligt når man er blevet så stresset, at man er blevet sygemeldt på grund af stress. 

Det er helt afgørende for at kunne slippe stressen, at nervesystemet igen kommer i balance, så du kan slappe af (uden indre fysisk og mental uro), komme til stede i nuet, blive sansende, sove godt, og opnå at føle dig frisk og udhvilet.

På det mentale plan vil forløbet med stressbehandling give dig vigtig indsigt, forståelse og erkendelse omkring, hvad der har medført stress. Alle har brug for at forstå, hvad det er, der enten har rystet én eller bragt én så lang væk fra sine egne ressourcer (og måske også værdier), at man er blevet stresset. 

Måske har man i længere tid undladt at lytte til kroppens signaler, og dermed undladt at prioritere sit eget helbred og velbefindende tilstrækkeligt.

Måske er man gået på kompromis med noget, der faktisk er meget vigtigt for én.

​Stressbehandlingen vil ofte komme omkring eksistentielle aspekter af livet. At blive stresset er også en anledning til virkelig at stoppe op og reflektere over det liv, man lever og det liv, man gerne vil leve. Hvad er egentlig vigtigt for mig? Hvad er allervigtigst? Lever jeg i overensstemmelse med det, der er vigtigst for mig? Hvis ikke, hvilke nye valg har jeg brug for at træffe? Hvad længes jeg efter?

Stressbehandlingsforløbet vil således give dig indsigt i dine vigtigste værdier i livet, og hvad det er, der er vigtigt for dig at prioritere for at have et godt liv. Stress kan i dette lys anskues som en form for midtvejskrise - og kriser er noget, som vi kan lære meget af. Det er en anledning til at stoppe op, kigge på vores liv, og lære noget, som vi kan have gavn af resten af livet.

Arbejdet med dine personlige mønstre

I de tilfælde, hvor det er relevant (det er det oftest), vil vi desuden arbejde i dybden med at bryde de personlige mønstre, der har medvirket til, at du er blevet stresset – så du undgår, at det sker igen.

Det er individuelt, hvad der helt præcist er brug for at arbejde med, og det vil vi altid afdække i dybden sammen. Måske er det at lære at lytte mere til kroppen og respektere kroppens signaler. Måske at blive bedre til at sige fra, sige nej, eller måske at slække på perfektionisme og lære at sige "det er godt nok" eller pyt. Måske er det at lære at prioritere dit eget velbefindende højere end andres forventninger til dig. Sætte dit eget velvære og livskvalitet i centrum, og lære at yde selvomsorg.

Måske er det at blive bedre til at acceptere, de ting, som du ikke har indflydelse på – og slippe bekymringerne omkring noget, du alligevel ikke kan ændre. Måske er det at fokusere på det, der giver livskvalitet og dyrke taknemmeligheden over det, der er og det, som fungerer.

Der kan være mange andre personlige temaer, som er relevante at arbejde med i en stressbehandling for den enkelte. Det vil altid være sådan, at forløbet ved en stressbehandling tilpasses præcis din problematik, din livssituation og det menneske, du er.

Kontakt mig for at høre mere om stressbehandling

Ønsker du at høre mere om min stressbehandling, og vil du gerne høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe lige netop dig i din situation, er du velkommen til at kontakte mig. Min klinik ligger i Hareskovby nær Værløse, og i kort køreafstand fra såvel Bagsværd, Herlev, Ballerup, Lyngby, Farum og København.

Ring på telefon 22 30 11 43 eller skriv til e-mail christina@lev-dine-vaerdier.dk.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk