​Skærp refleksion og faglig praksis med supervision​

Få understøttet jeres medarbejdergruppe

​Med professionel supervision kan du og dine kollegaer få et overblik over jeres arbejdsproces, mens I også får skubbet gang i refleksionen over, hvordan I arbejder og samarbejder.

Hos Lev Dine Værdier kan du rekvirere faglig supervision enten særskilt eller i forlængelse af et afholdt kursusforløb. Jeg tilbyder såvel individuel som kollektiv supervision.

Det mest almindelige form er kollektiv supervision, dvs. for grupper af medarbejdere. Supervisionsgrupperne kan bestå af op til 6 medarbejdere. Medarbejderne kan være rådgivere, mentorer eller behandlere. Supervision afholdes typisk med 5-6 ugers interval, men andet kan også aftales. En supervisionsgang varer 3 timer og ledes af mig, Christina B. Jagd.

Hvad er supervision?

Supervision er et refleksionsrum og et rum for faglig udvikling. Fordelene ved supervision er mange, bl.a. at supervisionen:

  • skærper ens refleksion over egen faglige praksis, og udvikler fagligheden - med nye konkrete metoder og perspektiver.
  • tager hånd om svære udfordringer, dilemmaer og følelsesmæssige reaktioner, som professionelle (der arbejder med andre mennesker) kan komme til at stå i. Det kan f.eks. være følelser af afmagt, utilstrækkelighed, meningsløshed, frygt, bekymring eller f.eks. indre konflikter pga. egne værdier, der kolliderer med ydre vilkår eller rammer i arbejdet.
  • yder omsorg, råd og vejledning til de professionelle (behandlere, rådgivere eller mentorer), så udbrændthed forebygges, og at man ikke føler, man står alene med de svære ting.

​Den supervision​, I kan rekvirere hos Lev Dine Værdier, kan – hvis I ønsker det - være det, der kaldes sagssupervison. Det vil sige, at vi koncentrerer os om de udfordringer, medarbejderne oplever i relation til specifikke sager (med borgere/patienter/klienter). Udfordringer, som volder dem vanskeligheder i mødet med og samarbejdet med og omkring borgeren/patienten/klienten. Supervisionen er hverken abstrakt eller teoretisk, men knyttet til den konkrete praksis, og til de følelser, dilemmaer, paradokser, usikkerheder mv., som opstår for supervisanden i denne praksis. 

Nogle arbejdspladser vælger desuden at rekvirere supervision for – over en periode – at have særligt fokus på at hjælpe medarbejderne med at forebygge stress. Hvis dette er tilfældet, vil fokus – i denne periode af supervisionen – ligge på at finde hensigtsmæssige måder at strukturere, planlægge og udføre arbejdet på, så man passer endnu bedre på egne ressourcer og undgår stress.

Det er også muligt - og meget hensigtsmæssigt - at rekvirere supervisionsforløb, der både indeholder sagssupervision og har fokus på f.ek.s at forebygge stress hos medarbejderne.

Kontakt mig og hør mere om supervisionsforløbet

Hvis I overvejer at rekvirere supervision, så skal I være meget velkomne til at kontakte mig. Så kan vi tage en uforpligtende samtale om jeres behov, og I kan blive støttet i at komme godt i gang med et givende supervisionsforløb for en eller flere medarbejdergrupper.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk