Behandling af angst

Alle mennesker vil før eller siden opleve angst. Det er en naturlig grundfølelse, som vi kommer i kontakt med, når vi pludselig føler at vores liv, eller vores kæres liv, er i fare (f.eks. i forbindelse med ulykker, trusler og chok, eller i forbindelse med akut opstået sygdom, hospitalsindlæggelser, operationer mv.).

Lider du af angst?

Angstlidelser er imidlertid af en anden karakter. Når man lider af angst, oplever man, at angsten er blevet en del af ens liv. Den opstår ofte og i forskellige situationer, som man godt er klar over – rationelt/fornuftsmæssigt – ikke er livstruende. 

Alligevel får man stærke fysiske angst symptomer (fx vejrtrækningsproblemer og hjertebanken), fuldstændig som om ens liv var i fare. Man får tillige (ofte ubevidste) automatiske katastrofetanker. 

Disse katastrofetanker kan i sig selv fremkalde angsten – ligesom de kan forstærke angsten, når først man oplever den. Katastrofetankerne kan være meget forskelligartet fra person til person, men for blot at give nogle eksempler, kan det fx være tanker såsom: ”Hvad nu, hvis jeg besvimer!”, ”Hvad nu, hvis jeg ikke kan finde vej!”, ”Hvad nu hvis der ikke er et toilet, når jeg skal bruge det!”, ”Hvad nu, hvis de andre synes jeg lyder dum!”, ”Hvad nu hvis det går helt galt!”, ”Hvad nu hvis klappen går ned!”, ”Jeg klarer det aldrig!”, ”De vil helt sikkert kunne se, at der er noget galt med mig!”, ”Alle vil kigge på mig!”. 

Typisk vil man i forbindelse med angsten få en stærk impuls til at flygte (ud af situationen), og simpelthen forlade stedet. 

Ofte vil man forsøge at undgå overhovedet at komme til at stå i situationen – og ender derfor ofte med at blive hjemme. Mennesker, der lider af angst, føler sig typisk trygge derhjemme. Her oplever man ikke angst. (Der er dog undtagelser fra denne hovedregel: nogle mennesker oplever omvendt angst netop i hjemmet, f.eks. som følge af et voldeligt ægteskab eller på grund af en overopmærksomhed på egne kropssymptomer, når de er alene og der ikke er distraktioner).​

Ubehandlet angst fører til undgåelsesadfærd

Den undgåelsesadfærd, man udvikler i forbindelse med angst, går med tiden hen og bliver et stort problem. Den begrænser ens livsudfoldelse og livskvalitet. Ubehandlet angst fører med årene til mere og mere undgåelsesadfærd, og dermed et mere og mere begrænset liv. 

Man gør således færre af de ting i sin hverdag, som man gjorde, før man fik angst. Måske holder man op med at tage offentlige transportmidler, handle ind i bestemte butikker og på bestemte tidspunkter på dagen. Måske holder man op med at tage i biografen, på restaurant, i svømmehallen og andre steder, hvor man ved, at man vil møde nye, eller mange, mennesker.

Måske undgår man at tage til læge, fordi man får angst, når man sidder i venteværelset. Måske tager man ikke længere – eller kun sjældent - til forældremøder på børnenes skole, fordi man tidligere har oplevet at få angst i forbindelse med disse møder. Måske undgår man at flyve. 

Måske undlader man at tage den uddannelse eller eksamen, man egentlig ønsker sig, fordi man vil undgå den præstationsangst, som man stærkt fornemmer (og derfor forventer) vil opstå ved en eksamen, fordi man tidligere har oplevet angst i eksamenssituationer.

Forskellige fo​rmer for angst

Der findes forskellige former for angst. Listen nedenfor (der ikke medtager enkelt forbier, eksempelvis klaustrofobi og agorafobi) beskriver de forskellige angstlidelser.

 • Social angst
 • Generaliseret angst
 • Panikangst
 • Præstationsangst
 • Helbredsangst
 • Dødsangst
 • PTSD (Posttraumatic Stress Disorder)
 • OCD (Obsessive Compulsive Disorder)​

Du kan henvende dig til Lev Dine Værdier med alle ovennævnte angstlidelser, bortset fra OCD. Lider du af OCD anbefales du at kontakte en behandler med speciale i behandling af netop denne angstlidelse.​

Derfor kan angst opstå

Angstlidelser kan opstå på baggrund af forskellige forhold. Angst kan således opstå på baggrund af eller som følge af​:

 • ​Lavt selvværd (evt. bundende i omsorgssvigt, mobning mv.).
 • Chok og traumer (herunder enkeltstående voldsomme oplevelser med totalt tab af kontrol).​​
 • Langvarig og ubehandlet stress eller depression​.
 • Alvorlig eller livstruende sygdom hos én selv eller blandt ens nærmeste​​.

Angst (særligt social angst, generaliseret angst og præstationsangst) kan også opstå som en respons på et samfund/omgivelser, som man oplever, stiller konstante krav og konstant overvåger og vurderer én – er man god nok, forandrer man sig (nok), og præsterer man godt nok?​

​Slip angsten

Angst er heldigvis noget, man kan få hjælp til at komme ud af. Det positive budskab til dig, der plages af angst, er, at du kan få hjælp til både at håndtere angsten, reducere den og med tiden slippe den.

I terapi hos mig vil vi arbejde integrativt med angsten – dvs. vi vil arbejde med alle de aspekter, som er vigtige i forhold til at forstå, rumme, håndtere og reducere angsten. Et psykoterapeutisk forløb omkring angst vil således ofte komme omkring mange aspekter:​

 • Psyko-edukation
  Hvad er angst, hvordan opstår angst, hvad sker der i hjernen, og hvordan påvirker processerne i hjernen din krop?
 • Selvberoligelse af nervesystemet
  ​Aktivering af det parasympatiske nervesystem; du lærer selvberoligende grounding- og vejrtrækningsteknikker.
 • De dybereliggende årsager til angsten
  ​Angsten er et symptom på noget. Vi arbejder i dybden med de årsager (individuelle problematikker), der ligger til grund for angsten. Heri ligger altid stort potentiale for personlig vækst.
 • Accept af angsten
  Udvikling af accept. Angsten er ikke din fjende. Når du lærer at møde angsten med en accepterende indstilling, baseret på medfølelse og selvomsorg, vil den transformere sig.
 • Kognitiv adfærdsterapi
  ​Adækning af de katastrofetanker, der knytter sig til angsten og udvikling af alternative, mere selvstøttende og realistiske tanker. Herudover hjælp og støtte til gradvist at eksponere sig for angsten og kunne rumme, håndtere og reducere den i situationen.

​Det terapeutiske forløb vil muligvis også benytte andre indfaldsvinkler. Terapien vil nemlig altid blive tilpasset lige netop den person, du er, og den måde, som jeg vurderer, at vi arbejder bedst i dybden med det, som har udløst din angst, og som indtil videre har fastholdt den. 

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at arbejde i dybden med en stressproblematik, en selvværdsproblematik, eller det kan være at indfaldsvinklen bliver at arbejde med drømme eller med kroppen. 

De terapeutiske metoder er med andre ord mangfoldige, og anvendes dynamisk og fleksibelt på en måde, som altid matcher dig som menneske og din konkrete angstproblematik.​​

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk