Tilbage til arbejdsmarkedet efter stress, angst og depression

Lev Dine Værdier udbyder kurser til professionelle aktører - på jobcentre såvel som hos anden aktør - om, hvordan man bedst støtter mennesker, der er sygemeldt med stress, angst og depression i processen henimod at kunne genoptage et aktivt arbejdsliv igen. 

Kurserne tilfører deltagerne relevant faglig viden om stress, angst og depression samt viden om, hvordan man vurderer, hvornår en sygemeldt med henholdsvis stress, angst eller depression er klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Foruden denne psyko-edukation kommer kurserne omkring, hvordan medarbejderen konkret i samtalen kan støtte den sygemeldte borger bedst og hurtigst muligt i processen henimod en hel eller delvis raskmelding.

Kurserne er relevante for alle medarbejdere, der i deres daglige arbejde står med opgaven at bidrage til, at sygemeldte borgere med stress, angst og depression, igen en dag kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan være sagsbehandlere, rådgivere, mentorer og fastholdelseskonsulenter. Det er relevant, at medarbejdernes respektive lederne (f.eks. ledere for Sygedagpengeteams på Jobcentre) også deltager i kurserne, så der opnås en fælles forståelsesramme omkring praksis i forhold til målgrupperne.

Der udbydes to forskellige kurser. Begge kurser kan rekvireres - enten særskilt eller som en samlet pakke. Det ene kursus omhandler stress og angst og er a´2½ dags varighed. Det andet kursus, som omhandler depression, er a´ 1½ dags varighed. Kurserne kommer bl.a. omkring følgende temaer.

Kurset om stress og angst (2½ dag):

Hvad er stress – stresssymptomer - konsekvenser af langvarig stress - forskellen på stress og udbrændthed - årsager til stress - de forskellige faser i den stresssygemeldte borgers proces henimod en raskmelding - tegnene på, at den sygemeldte med stress er klar til at vende tilbage til sit arbejde - iværksættelse af en god tilbagevendingsplan på arbejdspladsen.

Hvad er angst - de forskellige former for angst - årsager til udvikling af angst - redskaber til at håndtere og reducere angst - faserne i et angsthåndteringsforløb - hvordan man støtter borgeren i den praktiske træning med at overkomme angsten - tegnene på at borgere med angst klar til at at komme i arbejde eller uddannelse - relevante skånebehov i forbindelse med opstart i job eller virksomhedspraktik.

Kurset om depression (1½ dag):

Hvad er depression - årsager til depression - symptomer på depression - hvordan vejen ud af depression formidles til borgeren, så der skabes håb, motivation og bevidsthed om eget ansvar hos borgeren - hvordan den depressive borger konkret støttes i at få mere energi, glæde og livsmening og dermed bliver parat til at kunne varetage et aktivt arbejdsliv igen - hvordan man vurderer, hvornår borgeren er parat til (igen) at komme i arbejde eller uddannelse.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk