Tilbage til arbejdsmarkedet efter stress, angst og depression

Lev Dine Værdier udbyder kurser til professionelle, der arbejder med borgere, der er syge på grund af stress, angst eller depression. Det kan være professionelle, der arbejder i et Jobcenters Sygedagpengeafdeling eller det kan være en anden aktør, der varetager beskægftigelsesrettede eller sociale indsatser for en kommune.  

Kurserne giver deltagerne en solid faglig viden om henholdsvis stress, angst og depression samt viden om, hvordan man vurderer, hvornår en sygemeldt person (med enten stress, angst eller depression) er klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, starte i udddannelse eller anden aktivitet. Foruden vigtig psyko-edukation i forhold til stress, angst og depression kommer kurserne omkring, hvordan den professionnelle medarbejder med borgerkontakt konkret i samtalen kan støtte den sygemeldte borger bedst og hurtigst muligt i processen henimod en hel eller delvis raskmelding.

Kurserne er relevante for alle medarbejdere, der i deres daglige arbejde står med opgaven at bidrage til, at sygemeldte borgere med stress, angst og depression, igen en dag kan vende tilbage til et mere aktivt og udadvendt liv, herunder et liv knyttet til arbejdsmarkedet. Det kan være sagsbehandlere, rådgivere, mentorer og fastholdelseskonsulenter. Det er relevant, at medarbejdernes respektive lederne (f.eks. ledere for Sygedagpengeafdelinger på Jobcentre) også deltager i kurserne, så der opnås en fælles forståelsesramme omkring praksis i forhold til disse målgrupper af borgere.

Der udbydes to forskellige kurser. Kurserne kan rekvireres særskilt eller som en samlet kursuspakke (det sidste er oftest relevant). Det ene kursus omhandler stress og angst og er a´2½ dags varighed. 

Det andet kursus, som omhandler depression, er a´ 1½ dags varighed. Kurserne kommer bl.a. omkring følgende temaer.​

Kurset om stress og angst (2½ dag):

Hvad er stress – stresssymptomer - konsekvenser af langvarig stress - forskellen på stress og udbrændthed - årsager til stress - de forskellige faser i den stresssygemeldte borgers proces henimod en raskmelding - tegnene på, at den sygemeldte med stress er klar til at vende tilbage til sit arbejde - iværksættelse af en god tilbagevendingsplan på arbejdspladsen.

Hvad er angst - de forskellige former for angst - årsager til udvikling af angst - redskaber til at håndtere og reducere angst - faserne i et angsthåndteringsforløb - hvordan man støtter borgeren i den praktiske træning med at overkomme angsten - tegnene på at borgere med angst klar til at at komme i arbejde eller uddannelse - relevante skånebehov i forbindelse med opstart i job eller virksomhedspraktik.

Kurset om depression (1½ dag):

Hvad er depression - årsager til depression - symptomer på depression - hvordan vejen ud af depression formidles til borgeren, så der skabes håb, motivation og bevidsthed om eget ansvar hos borgeren - hvordan den depressive borger konkret støttes i at få mere energi, glæde og livsmening og dermed bliver parat til at kunne varetage et aktivt arbejdsliv igen - hvordan man vurderer, hvornår borgeren er parat til (igen) at komme i arbejde eller uddannelse.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk