Midtvejskrise​

​De fleste mennesker oplever før eller siden en midtvejskrise. Nogle oplever den flere gange i livet. Det gælder mænd såvel som kvinder.

Hvad er en midtvejskrise?

En midtvejskrise er en krise, der optræder omtrent midt i livet. For mange indtræder midtvejskrisen i 40’erne eller 50’erne, men en midtvejskrise kan også indtræde både tidligere eller senere i livet. Kendetegnende for en midtvejskrise er, at hverdagens trummerum føles mere og mere tom, ligegyldig eller meningsløs. Nogle oplever det som en tiltagende utilfredshed eller følelse af uindfriethed. Andre føler mere en stor indre tristhed, der er gået fra at ulme under overfladen til at gnave mere og mere i sjælen. Livet føles ikke så glædesfyldt og meningsfuldt. Livet lever ikke op til de håb og forventninger, man havde til det.

Nogle mennesker vil give udtryk for midtvejskrisen med ord som: ”Jeg føler ikke, jeg har fundet min plads i livet”, ”Jeg føler ikke, at jeg har fundet min rette hylde”. Andre beskriver den med ord som: ”Egentlig synes jeg har masser af grund til at være tilfreds med livet – der er så meget, der fungerer godt i mit liv – men alligevel har jeg bare den her følelse af, at der mangler noget væsentligt”. Nogle mennesker oplever midtvejskrisen som en kontinuerlig søgen eller længsel efter et (mere) meningsfuldt indhold i livet - men uden at kunne indfange, hvad det er, de længes efter.

Midtvejskrisen er således fyldt med refleksioner. Man er stoppet op og stiller sig selv mange spørgsmål. Hvad er det egentlig jeg ønsker mig af livet? Hvad er det, der virkelig betyder noget for mig? Prioriterer jeg det, der er vigtigt? Lever jeg, som jeg ønsker at leve?

Krisens potentiale

Midtvejskrisen kan ulme og få tag i én over måneder eller år. Det er en krise, der (som alle livets kriser) rummer et meget stort potentiale for personlig udvikling og for at komme til at leve mere autentisk. At leve autentisk vil sige, at man bevidst træffer valg, der får én til at leve i overensstemmelse med sine værdier og det, man tror på.

Vi kan dog ikke leve autentisk hele tiden. Livet rummer udfordringer og kriser. Ligesom det i perioder rummer svære vilkår og uforudsigelighed. Vi lever allesammen uautentisk indimellem. Vi bestemmer imidlertid selv, hvor længe vi vil lade denne tilstand stå på. I det øjeblik vi bevidst træffer et nyt valg, som vi ved vil bringe os nærmere et mere meningsfuldt og autentisk liv, får vi det som regel allerede bedre. Ved at vælge at gå i terapi, når du befinder dig i en midtvejskrise, får du hjælp til at navigere gennem krisen, lære dine egne værdier, længsler og behov dybere at kende og træffe nye valg, der skaber det liv, du søger.

Mål, retning og nye valg i livet

Noget af det, som ofte føles særligt svært i midtvejskrisen, er at vælge. Træffe nye valg. Blive afklaret med, hvilke mål og hvilken retning, man ønsker for sit fremtidige liv. Nogle gange er man konfronteret med endda virkelig svære dilemmaer. På den ene side har man måske i høj grad allerede realiseret betydelige forventninger, som man havde til ”det gode liv” (det kan f.eks. være vedrørende uddannelse, job, ægteskab, børn, bolig mv.). På den anden side føler man - alligevel – en uindfriethed eller glædesløshed. Man er bevidst om, at man kunne træffe nye valg, der ville bevæge én i nye retninger, og åbne nye muligheder for én i livet. Men man ved også, at hvis man gør det, så mister man samtidig noget af det i ens liv, som føles trygt og godt.

Hvis blot man havde modet til at træffe et nyt valg, og hvis bare man var afklaret med, hvad det helt rigtige valg var! Hvad er "det rigtige" at vælge? Hvis jeg vælger A, kan jeg ikke også samtidig holde fast i B. Når vi vælger at gøre noget nyt, indebærer det, at vi stopper med at gøre noget andet. 

Det meningsfulde liv

Midtvejskrisen er ikke altid én, der er kommet "snigende" (dvs. har ligget og ulmet i én) over måneder eller år. Nogle gange udløses en midtvejskrise af voldsomme livsbegivenheder eller tab, f.eks. efter en:

 

  • fyring
  • skilsmisse
  • alvorlig sygdom eller død tæt på én
  • at børnene er flyttet hjemmefra

Efter sådanne skelsættende hændelser og livsovergange er det helt almindeligt at føle et tomrum, fordi vi har mistet noget af den mening, der hidtil har givet vores liv fylde. Samtidig er de omvæltende livsbegivenheder ofte også medvirkende til, at vi tager vores liv op til revision. Vi reflekterer nu mere bevidst over: Hvad betyder virkelig noget for mig i livet? Hvad ønsker jeg at få ud af livet i de år, jeg har tilbage? Hvad skal nu give mit liv mening?

Man kan ligefrem tale om sådanne livskriser som en eksistentiel ”opvågning”. Man vågner op, når man reflekterer dybere over livets mening og de valg, man hver dag træffer. Man vågner op, når man ikke længere bare lever et liv ”på automatpilot”. Man vågner op, når man søger efter (ny) mening. 

Den eksistentielle opvågning kan medføre en helt ny klarhed i forhold til ens værdier. Den kan tilmed medføre en resoluthed og handlekraft i forhold til at tage nye valg, ændre prioriteringer i livet og realisere drømme. Imidlertid når vi ikke altid i lige og ubesværet linje fra midtvejskrisen og hen til denne afklarethed, handlekraft og livskraft.

Ofte befinder vi os (i kortere eller længere tid) i en følelse af at være famlende, vægelsindet, trist og uafklaret. Eksistentielt orienteret psykoterapi vil i den forbindelse være en stor hjælp til at undersøge og mærke dybere efter, hvad det er, du søger og længes efter – så du herefter, gennem nye valg, kan skabe det liv og den mening, du ønsker.​

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk