Stressbehandlingsforløb – til dig, der er sygemeldt med stress

Dette er et meget hjælpsomt forløb til dig, der er sygemeldt fra dit arbejde på grund af stress. Du kan henvises til forløbet af det Jobcenter, som du er tilknyttet i din bopælskommune. Du kan også henvende dig som privatperson, og selv betale for forløbet. Har du en privat sundhedsforsikring, kan du muligvis få dit forsikringsselskab til at dække forløbet.

Det er et stressbehandlingsforløb, der typisk varer 6-8 uger (alt efter behov), og som vil hjælpe dig i gang med den rette stressbehandling fra dag 1, således at stressen slipper både krop og sind. 

Forløbet består af en individuel session én gang om ugen. Denne kontinuerlige hjælp gør, at du allerede i løbet af få uger vil opleve store fremskridt i form af reduktion i dine stresssymptomer.

Forløbet giver dig konkrete redskaber til at slippe stressen. Du får med andre ord noget med dig fra sessionerne, som du selv kan anvende derhjemme, i hverdagen. Forløbet hjælper dig på fode, så du på et tidspunkt (men først når du er klar!) atter kan genoptage dit arbejde, og lykkes med at vende tilbage til dit job, uden at få stress igen.​ 

I stressbehandlingsforløbet får du relevant psykoedukation (det betyder, at du får relevant viden om, hvad stress er, hvordan stress påvirker nervesystemet, ens kognitive evner og adfærd, samt viden om hvordan man kan slippe stress). Du vil derudover få helt konkret hjælp i form af redskaber til at afspænde dit nervesystem, så du opnår indre ro og bedring af nattesøvnen, samt redskaber der opbygger din energi og gradvist giver dig overskud igen. Disse redskaber arbejder du med dagligt imellem de ugentlige sessioner.

​Ligeledes vil du - når du er kommet godt i gang med ovennævnte proces - få hjælp til at bryde de dybereliggende mønstre, der har medvirket til, at du blev stresset. Det kan være vidt forskellige mønstre, her skal nævnes blot nogle af de mest almindelige. Det kan være mønstre, der handler om f.eks.: 

  • perfektionisme
  • en indre "indpisker", der hele tiden holder én igang og sørger for at man er top-effektiv og ikke spilder tiden (med det resultat til følge, at man aldrig rigtig slapper af og holder pauser)
  • dårlig evne til at sige nej (og prioritere sig selv og sine egne behov) - et mønster der gør, at man nemt overbelastes og ikke får prioriteret de ting i livet, der egentlig er vigtigst for én
  • urealistisk tidsplanlægning i ens arbejde (og eventuelt udenfor arbejdet).

Du vil i forløbet helt sikkert få nye indsigter om dig selv og du vil blive meget opmærksom på, hvordan du passer på dig selv fremover, så du undgår at få stress igen. Du vil derudover lære nye kompetencer - nye evner og færdigheder - som vil hjælpe dig, og være et sikkert værn mod fremtidigt stress, både i arbejdslivet og i dit private liv.

Du vil også i dette målrettede stressbehandlingsforløb få den relevante hjælp og støtte til, hvordan du starter delvist op i arbejde igen, når det vurderes, at du er klar til det.

Vurderingen af, hvornår man er klar til at genoptage sit arbejde, er en vurdering, man ikke skal stå alene med. Der er nogle klare kriterier, der skal være opfyldt, førend det er forsvarligt at genoptage arbejdet. Det får du rådgivning omkring.

Hvis det er relevant for dig, lægger vi en plan for, hvilket timetal, arbejdsopgaver og skånehensyn, du bør starte ud med, og du tager herefter en dialog med din chef herom (eller et orienterende møde med dem, der styrer din kalender, hvis du selv er chef). Ligeledes vil du få at vide, hvordan den gradvise optrapning af timer bør ske over tid. Lev Dine Værdier har årelang og solid viden og erfaring med at gøre genoptagelsen af arbejdet (efter en sygemelding på grund af stress) til en god, sikker og succesfuld proces.

Hvis du har behov for det, kan dit forløb strække sig over en længere periode end 6-8 uger. For nogle er et 6-8 ugers forløb fint tilstrækkeligt. Andre oplever imidlertid at have brug for et længerevarende forløb. Hvis stressen har stået på i mange år, vil det tage længere tid at komme sig, og man vil typisk have brug for professionel støtte til at blive helt rask i en længerevarende periode. 

Årsagerne til, at vi mennesker bliver syge af stress kan være mangeartede og mere eller mindre komplekse. Dermed også sagt, at der kan være brug for større eller mindre terapeutisk støtte til at bryde de mønstre, der har medvirket til stressen. (Læs eventuelt nærmere om årsagerne i artiklen "Hvordan du slipper stress").

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk