​Hvem er kunderne

​Kompetenceudviklingsforløb (kurser evt. kombineret med supervision) har været afholdt for følgende kunder:

Jobcentre:

  • Aalborg Jobcenter
  • Albertslund Jobcenter
  • Greve Jobcenter
  • Helsingør Jobcenter
  • Holbæk Jobcenter
  • Ikast-Brande Jobcenter
  • Københavns Jobcentre
  • Odense Jobcenter
  • Ringkøbing Jobcenter
  • Roskilde Jobcenter
  • Rødovre Jobcenter
  • Silkeborg Jobcenter
  • Skanderborg Jobcenter
  • Sønderborg Jobcenter
  • Århus Jobcenter

Andre aktører:

  • Settlementet
  • Dansk Flygtningehjælp
  • Kvinfos Mentornetværk
  • SydhavnsCompagniet
  • Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats (SEBI)
  • Faglig Sammenslutning for sygeplejersker, der udøver tværkulturel sundheds- og sygepleje (Dansk Sygeplejeråd)​

Mestringsforløb/individuelle udviklingsforløb for borgere med stress, angst, depression, eller som pga. andre livskriser aktuelt står udenfor arbejdsmarkedet, har været afholdt for:

  • ​Rødovre Jobcenter
  • Glostrup Jobcenter
  • Greve Jobcenter
  • Ballerup Jobcenter

Løsning af andre proces- og analyse opgaver for:

  • Greve Kommune
  • Rødovre Jobcenter
  • Kommunernes Landsforening
  • Red Barnet
  • Ericsson
  • Danske Invest

Foredrag afholdt for:

  • Integrationsministeriet
  • Socialministeriet
  • SFI (Socialforskningsinstituttet)
  • Københavns Kommune
  • Albertslund Kommune
  • Frederiksberg Kommune
  • Frederiksberg Integrationsråd
  • Region Syddanmark
  • Lægeforeningen i Hillerød
  • Indvandrerkvindecentret
  • Revacentret i København
  • PSgruppen Århus
  • Psykiatrifonden
  • Den Sociale Højskole, København
  • Sprogcenter IA, København
  • Academy for Migration Studies in Denmark (AMID)
  • FAKTI (Foreningen af kvinder til fremme af integration)
  • Køge Sprogskole
  • Revacentret, København
  • Væksthuset, København
  • Vejledningsfagligt Udvalg, Vestsjælland
  • Dansk Flygtningehjælp

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk