Supervision​

​Der kan rekvireres faglig supervision enten særskilt eller i forlængelse af et afholdt kursusforløb. Lev Dine Værdier tilbyder såvel individuel som kollektiv supervision. Det mest almindelige er kollektiv supervision, dvs. for grupper af medarbejdere. Supervisionsgrupperne kan bestå af op til 6 medarbejdere. Medarbejderne kan være rådgivere, mentorer eller behandlere. Supervision afholdes typisk med 5-6 ugers interval, men andet kan også aftales. En supervisionsgang varer 3 timer, og ledes af Christina B. Jagd.

Supervision:

  • skærper ens refleksion over egen faglige praksis, og udvikler fagligheden - med nye konkrete metoder og perspektiver.
  • tager hånd om svære udfordringer, dilemmaer og følelsesmæssige reaktioner, som professionelle (der arbejder med andre mennesker), kan komme til at stå i. Det kan være f.eks. følelser af afmagt, utilstrækkelighed, meningsløshed, frygt, bekymring eller andet.  
  • yder omsorg, råd og vejledning til de professionelle (behandlere, rådgivere eller mentorer), så udbrændthed forebygges.

​ 

Den supervision​, I kan rekvirere hos Lev Dine Værdier, vil altid - i større eller mindre omfang - være det, der kaldes sagssupervison. Det vil sige, at supervisionen vil være koncentreret om udfordringer, som supervisanderne bringer op vedrørende specifikke sager (cases), som volder dem vanskeligheder i deres arbejde. Supervisionen er hverken abstrakt eller teoretisk, men knyttet til den konkrete praksis og de konkrete mennesker, som supervisanderne arbejder med.

Nogle arbejdspladser vælger desuden at rekvirere supervision for - over en periode - at have særligt fokus på at hjælpe medarbejderne med at forebygge stress. Hvis dette er tilfældet, vil fokus - i denne periode af supervisionen - ligge på at finde hensigtsmæssige måder at strukturere, planlægge og udføre ens arbejde på, så man passer endnu bedre på egne ressourcer, og undgår stress. 

Det er også muligt at rekvirere supervisionsforløb, der både indeholder sagssupervision og har fokus på at forebygge stress hos medarbejderne.

Kontakt Lev Dine Værdier, hvis I overvejer at rekvirere supervision – så kan vi tage en uforpligtende samtale om Jeres behov. 

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk