Supervision​

​Der kan rekvireres faglig supervision enten særskilt eller i forlængelse af et afholdt kursusforløb. Lev Dine Værdier tilbyder såvel individuel som kollektiv supervision. Det mest almindelige er kollektiv supervision, dvs. for grupper af medarbejdere. Supervisionsgrupperne kan bestå af op til 6 medarbejdere. Supervision afholdes typisk med 5-6 ugers interval, men andet kan også aftales. En supervisionsgang varer 3 timer, og ledes af Christina B. Jagd.

Medarbejdere kan få supervision på forskellige vanskeligheder. Der kan dels rekvireres såkaldt sagssupervison, hvor medarbejderne får supervision på vanskeligheder og udfordringer i arbejdet med de borgere, de har forløb med. 

​Supervisionen kan dog også have til formål at forebygge stress hos medarbejderne, og vil i så fald have fokus på at finde hensigtsmæssige måder at strukturere, planlægge og udføre arbejdet på, så man passer på egne ressourcer, og dermed øger trivslen. Ofte ønsker kommunale arbejdspladser at rekvirere supervision, der kan hjælpe medarbejderne med begge dele.

Kontakt Lev Dine Værdier, hvis I overvejer at rekvirere supervision – så kan vi tage en uforpligtende samtale om Jeres behov. 

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk