​Mestringsforløb – forløb for sygemeldte med stress

Dette er et intensivt tilbud til mennesker, der er sygemeldt fra deres arbejde på grund af stress. Man kan henvises til forløbet af det Jobcenter, som man er tilknyttet i ens bopælskommunen.

Mestringsforløbet er et 6-8 ugers stresshåndteringsforløb, der på grund af dets intensitet, vil hjælpe én hurtigt og effektivt i gang med den rette stresshåndtering, således at stressen slipper både krop og sind.

Bliver du henvist til sådan et forløb af dit Jobcenter i din kommune, vil forløbet give dig konkrete redskaber til at slippe stressen og få nervesystemet i ro og balance igen. Forløbet vil hjælpe dig på fode, så du igen kan genoptage dit arbejde, og lykkes med at vende tilbage til dit job uden at få tilbagefald.​

Forløbet består af minimum 6 individuelle coachende sessioner, og du modtager én session om ugen. Hver session varer 1 time og 15 min. I dette mestringsforløb vil vi både have fokus på psyko-edukation (du vil få viden om, hvad stress er og hvordan du kan slippe stressen), og du vil få konkret hjælp til at afspænde dit nervesystem og opnå indre ro og bedre søvn.

Ligeledes vil du igennem forløbet få hjælp til at bryde de dybereliggende mønstre, der har medvirket til, at du er blevet stresset.

Du vil igennem dette arbejde få nye indsigter om dig selv og du vil blive meget opmærksom på, hvordan du passer på dig selv fremover, så du undgår at få stress igen.

Du vil således lære nye kompetencer - nye evner og færdigheder - som vil hjælpe dig, og være et værn mod fremtidig stress, både i arbejdslivet og i dit private liv.​

Læs eventuelt nærmere om Lev Dine Værdiers tilgang til stress og stressbehandling under "Vejen ud af stress".

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk