​Mestringsforløb – forløb for Jobcentre

Dette er et intensivt tilbud til mennesker, der er sygemeldt fra deres arbejde på grund af stress. Man kan henvises til forløbet af det Jobcenter, som man er tilknyttet i ens bopælskommunen.

Det er et 7 ugers stresshåndteringsforløb, der på grund af dets intensitet, vil hjælpe den enkelte hurtigt og effektivt i gang med den rette stresshåndtering, til gavn for både krop og sind. 

Forløbet vil give én relevant viden om stress, men også helt konkrete redskaber til at slippe stressen og få nervesystemet i balance igen. Forløbet består både af individuelle coachende samtaler såvel som psyko-edukation om stress og stresshåndtering samt afspænding- og mindfulness øvelser i en mindre gruppe med andre i samme situation.

Ialt indeholder mestringsforløbet to gruppe seancer i en mindre gruppe på max. 6 personer, og derudover i alt 5 individuelle samtaler. Nogle af de afsluttende individuelle samtaler vil eventuelt foregå sideløbende med en delvis opstart på arbejde, hvis den enkelte er klar til det. 

Der er tavshedspligt i gruppen, ligesom der er i de individuelle sessioner.

Forløbet foregår således:

1. uge:

Individuel forsamtale (1 time og 15 min.), hvor årsagerne til og graden af den enkeltes stress afdækkes.

2. uge:

1. mødegang i gruppen (3½ time): Fokus på:

  • Hvad er stress – stresssymptomer og det autonome nervesystem
  • Konsekvenserne ved langvarigt stress
  • Redskaber til energiopladning, afstresning, hvile og god nattesøvn
  • Hvornår er man klar til at starte op i arbejde igen
  • Afspænding og mindfulness øvelser.​​

3. uge:

2. mødegang i gruppen (3½ time). Fokus på:

  • Redskaber til at undgå stress på lang sigt
  • Personlige værdier, prioritering og valg
  • At lære at sige nej, sige fra, sige pyt
  • At lære at lytte til kroppens signaler
  • Afspænding og mindfulness øvelser.

4.-7. uge:

En individuel samtale per uge (4 samtaler a´ 1 time og 15 min.).

​​

Pris:

Samlet pris 9.625 kr. + moms, som betales ved forløbets start.

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk