​Kommuner / Jobcentre

Når en borger langtidssygemeldes, får vedkommende kontakt til det kommunale Jobcenter. Jobcentret har til opgave at hjælpe borgeren på fode igen, og tilbage til et aktivt arbejdsliv.

Er du sagsbehandler på et kommunalt Jobcenter, og har en borger der er helt eller delvist sygemeldt på grund af et eller flere af følgende forhold:

  • Stress
  • PTSD
  • Krise (som følge af chok, traumer, tab/sorg, ulykker)

kan du henvise din borger til et ressourceorienteret udviklingsforløb hos Stress- og Psykoterapeutisk Klinik, Lev Dine Værdier i Hareskovby.

Der kan vælges mellem følgende to slags forløb, alt efter hvad der er det mest hensigtsmæssige for den pågældende borger:

  • Individuelt stress- eller krisehåndteringsforløb, hvor borgeren modtager én individuel samtale om ugen, i en periode på typisk 5-10 uger.

​Borgeren vil her bl.a. blive hjulpet med:
​at komme i kontakt med og få styrket egne ressourcer; at håndtere aktuelle livsudfordringer på konstruktive måder; at blive afklaret omkring fremtidigt arbejde, og blive klar til opstart i arbejde eller i anden beskæftigelsesrettet indsats.

​Længden af forløbet afhænger af den enkeltes tilstand og behov. Nogle har tilstrækkelig støtte i fem samtaler, andre har brug for flere (for at komme på fode igen og blive helt eller delvist raskmeldt).
  • ​Intensivt stresshåndteringsforløb (for borgere sygemeldt med stress) – også kaldet mestringsforløb. Forløbet involverer to gruppe seancer i en mindre gruppe på max. 6 borgere, og i alt 5 individuelle samtaler med den enkelte borger. Forløbet strækker sig over i alt 7 uger. Nogle af de afsluttende samtaler foregår muligvis sideløbende med, at borgeren er startet delvist op i job igen.
    ​Gruppeseancerne består af psyko-edukation, dvs. det er ikke terapi, men undervisning i hvad stress er, hvordan det opstår, og hvad man individuelt kan gøre for at komme af med stressen og i balance igen. De individuelle samtaler går som supplement hertil i dybden med borgerens individuelle behov, problematikker og udfordringer, og støtter således den enkelte borger på et mere personligt plan i arbejdet med at afstresse, oplade og komme i balance igen.


Forløbet følger en 7 ugers plan:
1. uge: Individuel forsamtale med borgeren
​2. uge: 1. mødegang i gruppen (3½ time).
​3. uge: 2. mødegang i gruppen (3½ time).
​4.-7. uge: én individuel samtale med borgeren per uge (4 samtaler).

​​Læs flere detaljer under "Mestringsforløb - intensivt stresshåndteringsforløb".

Lev Dine Værdier har i mere end otte år haft et tæt samarbejde med flere Jobcentre på Sjælland omkring individuelle coachende udviklingsforløb for borgere med stress, angst og depression, samt afholdelse af stresshåndteringskurser i grupper. Forløbene har hjulpet borgerne på fode igen og tilbage til et aktivt arbejdsliv (eller i gang med en uddannelse). Lev Dine Værdier har således stor og solid erfaring med dette kommunale samarbejde. (Se hvilke Jobcentre, der er eller har været kunder, under ”Hvem er kunderne”).​

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk