​Psykoedukation om angst​​

Psykoedukation betyder, at man undervises i sin diagnose.

Du kan deltage i psykoedukation om angst over en weekend, hvor du lærer alt relevant om:

 • Hvad er angst?
 • Hvordan opstår angst?
 • Hvordan og hvorfor udvikler angst sig, og bliver typisk mere omsiggribende med tiden?
 • ​Hvad er symptomerne, og hvordan opstår disse?
 • ​Hvad sker der i hjernen, det autonome nervesystem og i kroppen ved angst? (neurofysiologi)
 • Hvordan håndterer og reducerer du angsten? (konkrete redskaber)

Psykoedukationen afholdes: d. 3.-5. november 2023.

Fredag kl. 15.00-19.00

Lørdag kl. 10.00-14.00

Søndag kl. 10.00-14.00

Psykoedukationen indeholder:

 • ​12 timer kursus (3 dage a´ 4 timer)
 • 1 individuel terapi session a´ 1 time, afholdt kort tid efter endt weekend kursus.
 • I alt: 13 timer.

​Psykoedukationen vil give dig vigtig viden om angstlidelsen, og om hvilke konkrete redskaber, du kan bruge for at håndtere, reducere og dermed slippe angsten.

 

Du får således en rigtig god forståelse af din angstlidelse, såvel som helt konkrete redskaber, du efterfølgende kan gøre brug af i din hverdag, og som vil hjælpe dig til at kunne berolige dig selv i en grad, så angsten reduceres - og slipper sit tag i dig.

Psykoedukation kan stå alene, og for nogle mennesker vil det være tilstrækkelig terapeutisk støtte til at kunne arbejde videre med de konkrete redskaber til angsthåndtering efterfølgende.

 

​For andre vil det være relevant at supplere med et individuelt terapiforløb efter endt psykoedukation.​

Praktisk:

 • ​Der kan deltage 4-10 personer på kurset, og det oprettes ved min. 4 tilmeldte.
 • ​Afholdes i Stress- og Psykoterapeutisk Klinik i Hareskovby (Værløse, Furesø).
 • ​Du får undervisningsmateriale på alle 3 dage.
 • ​Hver kursusdag består af ca. 3 timers psykoedukation (undervisning) samt ca. 1 times afspændende og groundende øvelser, som er kropslig og energimæssig undervisning i, hvordan du regulerer dit eget nervesystem.
 • ​Der aftales dato for den individuelle terapi session efter psykoedukationen i forbindelse med din tilmelding

Pris ialt: 6.500 kr.

For tilmelding: skriv til christina@lev-dine-vaerdier.dk

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk