Stresshåndteringsforløb – til dig, der er sygemeldt med stress

Dette er et intensivt og meget hjælpsomt forløb til mennesker, der er sygemeldt fra deres arbejde på grund af stress. Man kan henvises til forløbet af det Jobcenter, som man er tilknyttet i ens bopæls-kommune. Man kan også henvende sig som privatperson, og selv booke og betale for forløbet. Har du en privat sundhedsforsikring, kan du muligvis få dit forsikringsselskab til at dække forløbet.

Det er et 6-8 ugers stresshåndteringsforløb, der vil hjælpe dig i gang med den rette stressbehandling fra dag 1, således at stressen slipper både krop og sind. Forløbet består af 6-8 individuelle sessioner, og du møder op til en session i klinikken én gang om ugen. Denne målrettede og kontinuerlige behandling over 6-8 uger gør, at du allerede i løbet af ganske få uger vil opleve store fremskridt i forhold til at slippe stressen.

Forløbet giver dig konkrete redskaber til at slippe stressen og få nervesystemet i ro og balance igen. Forløbet hjælper dig på fode, så du på et tidspunkt atter kan genoptage dit arbejde, og lykkes med at vende tilbage til dit job, uden at få stress igen.​ 

I stresshåndteringsforløbet får du relevant psyko-edukation (det betyder, at du får relevant viden om, hvad stress er, hvordan stress påvirker nervesystemet, ens kognitive evner og adfærd, samt viden om hvordan man kan slippe stress). Du vil derudover få helt konkret hjælp i form af redskaber og øvelser, der afspænder dit nervesystem, så du opnår indre ro og bedring af nattesøvnen, samt redskaber der opbygger din energi og giver dig overskud igen. Disse redskaber arbejder du med dagligt imellem de ugentlige sessioner.

​Ligeledes vil du - når du er kommet godt i gang med ovennævnte proces - få hjælp til at bryde de dybereliggende mønstre, der har medvirket til, at du blev stresset. Det kan være vidt forskellige mønstre, her skal nævnes blot nogle af de mest almindelige. Det kan være mønstre, der handler om f.eks.: 

  • perfektionisme
  • en indre "indpisker", der hele tiden holder én igang og sørger for at man er top-effektiv og ikke spilder tiden (med det resultat til følge, at man aldrig rigtig slapper af og holder pauser)
  • dårlige evner til at sige nej (og prioritere sig selv og sine egne behov) - et mønster der gør, at man nemt overbelastes og ikke får prioriteret de ting i livet, der egentlig er vigtigst for én.

Du vil i forløbet helt sikkert få nye indsigter om dig selv og du vil blive meget opmærksom på, hvordan du passer på dig selv fremover, så du undgår at få stress igen. Du vil derudover lære nye kompetencer - nye evner og færdigheder - som vil hjælpe dig, og være et sikkert værn mod fremtidigt stress, både i arbejdslivet og i dit private liv.

Du vil også i dette hjælpsomme og målrettede stresshåndteringsforløb få den relevante hjælp og støtte til, hvordan du starter delvist op i arbejde igen, når det vurderes, at du er klar til det. Vurderingen af, hvornår man er klar til at genoptage sit arbejde, er en vurdering, man ikke skal stå alene med. Der er nogle klare kriterier, der skal være opfyldt, førend det er forsvarligt at genoptage arbejdet. Det får du rådgivning omkring.

Hvis det er relevant for dig, lægger vi en plan for, hvilket timetal, arbejdsopgaver og skånehensyn, du bør starte ud med, og du tager herefter en dialog med din arbejdsgiver herom. Ligeledes vil du få at vide, hvordan den gradvise optrapning af timer bør ske over tid. Lev Dine Værdier har årelang og solid viden og erfaring med at gøre genoptagelsen af arbejdet (efter en sygemelding på grund af stress) til en god, sikker og succesfuld proces.

Hvis du har behov for det, kan dit forløb strække sig over en længere periode end 6-8 uger. For nogle er et 6-8 ugers forløb fint tilstrækkeligt. Andre oplever at have brug for et længerevarende forløb. Hvis stressen har stået på i rigtig mange år, vil det tage længere tid at komme sig, og man kan have brug for professionel støtte i den længerevarende proces med at blive helt rask. 

Årsagerne til, at man er blevet syg af stress kan iøvrigt være mangeartede og mere eller mindre komplekse. Dermed også sagt, at der kan være brug for større eller mindre terapeutisk arbejde, for at bryde de mønstre, der er nødvendige, for at undgå fremtidigt stress. (Læs eventuelt nærmere om årsagerne i "Vejen ud af stress").

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk