6 ugers stresshåndteringsforløb – et forløb for sygemeldte med stress

Dette er et intensivt tilbud til mennesker, der er sygemeldt fra deres arbejde på grund af stress. Man kan henvises til forløbet af det Jobcenter, som man er tilknyttet i ens bopælskommune. 

Man kan også henvende sig som privatperson, og selv betale for, et sådant individuelt forløb. Har du en privat sundhedsforsikring, kan du muligvis få dit forsikringsselskab til at dække forløbet.

Det er et 6 ugers stresshåndteringsforløb, der på grund af dets intensitet, vil hjælpe én i gang med den rette stresshåndtering fra dag 1, således at stressen slipper både krop og sind. 

Uanset om du bliver henvist til sådan et forløb af Jobcenteret i din kommune, eller du etablerer det selv, vil forløbet give dig konkrete redskaber til at slippe stressen og få nervesystemet i ro og balance igen. Forløbet vil hjælpe dig på fode, så du på et tidspunkt atter kan genoptage dit arbejde, og lykkes med at vende tilbage til dit job uden at få stress igen.​ 

Forløbet består af (minimum) 6 individuelle sessioner, og du modtager én session om ugen. I dette forløb vil vi både have fokus på psyko-edukation (det betyder, at du får viden om, hvad stress er, hvordan stress påvirker nervesystemet, ens kognitive evner og adfærd, samt viden om hvordan man kan slippe stressen). Du vil derudover få helt konkret hjælp i form af redskaber og øvelser til at afspænde dit nervesystem, så du opnår indre ro og bedring af nattesøvnen, samt redskaber der opbygger din energi og dit overskud igen. Disse redskaber arbejder du med dagligt imellem vores sessioner.

Ligeledes vil du igennem forløbet få hjælp til at bryde de dybereliggende mønstre, der har medvirket til, at du er blevet stresset. Det kan være vidt forskellige mønstre, her nævnes blot nogle af de mest almindelige: Mønstre, der handler om f.eks. perfektionisme eller en indre "indpisker", der hele tiden holder én igang og sørger for at man er effektiv, med det resultat, at man aldrig rigtig slapper af og holder pauser. Eller det kan være dårlige evner til at sige nej (og prioritere sig selv og sine egne behov); et mønster der gør, at man nemt overbelastes i hverdagen og samlet set måske ikke får prioriteret de ting i livet, der egentlig er vigtigst for én.

Du vil igennem forløbet få nye indsigter om dig selv og du vil blive meget opmærksom på, hvordan du passer på dig selv fremover, så du undgår at få stress igen. Du vil lære nye kompetencer - nye evner og færdigheder - som vil hjælpe dig, og være et værn mod fremtidigt stress, både i arbejdslivet og i dit private liv.

Du vil også i dette hjælpsomme forløb få den relevante hjælp og støtte til, hvordan du starter delvist op i arbejde igen, når det vurderes, at du er klar til det. Vurderingen af, hvornår man er klar til at genoptage sit arbejde, er iøvrigt en vurdering, man ikke skal stå alene med. Der er nogle klare kriterier, der skal være opfyldt, førend det er forsvarligt at genoptage arbejdet. Det får du rådgivning og sparring om.

Hvis det er relevant, lægger vi en plan for, hvilket timetal, arbejdsopgaver og skånehensyn, du bør starte ud med, og du tager herefter en dialog med din arbejdsgiver herom. Ligeledes vil du få at vide, hvordan den gradvise optrapning af timer bør ske over tid. Lev Dine Værdier har årelang og solid viden og erfaring med at gøre genoptagelsen af arbejdet (efter en sygemelding på grund af stress) til en god, sikker og succesfuld proces.

Hvis du har behov for det, kan dit forløb strække sig over en længere periode end 6 uger. For nogle er et 6-8 ugers forløb fint tilstrækkeligt. Andre oplever at have brug for et længerevarende forløb. Det kan f.eks. være, fordi man i forløbet har erkendt, at det er nødvendigt at lave væsentlige og større ændringer i ens liv. Eller måske har man erkendt, at for at undgå at falde tilbage i de mønstre, der har medvirket til, at man er blevet stresset, har man brug for terapeutisk hjælp over en længere periode. 

Årsagerne til, at man er blevet syg af stress kan være mangeartede og mere eller mindre komplekse, og dermed krævende at "afmontere". (Læs eventuelt nærmere om årsagerne i "Vejen ud af stress").

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk