Slip angsten – gruppeforløb for unge

Det kortvarige forløb

8 ugers forløb

8 mødegange

Om aftenen

Se datoer og indholdsbeskrivelse nedenfor.

​Det vil du få ud af gruppeforløbene:

 • Du lærer at slippe angsten, så den ikke længere har styring med dit liv (så det i stedet er dig der bestemmer, hvad du vil opleve, gøre og fylde dit liv med).
 • ​Du får effektive redskaber til at opnå ro i kroppen og i tankerne – redskaber, der får angsten til at slippe.
 • Du får mod og styrke til at begive dig ud i de situationer, du normalt undgår pga. angsten, og du lærer at håndtere og mindske angsten i disse situationer.
 • Du bliver støttet på en tryg og tilstrækkelig måde til at komme godt i gang med den praktiske del af angsthåndteringen (eksponeringsprocessen).
 • Du møder ligesindede - andre unge, der kender til præcis det samme, som du kæmper med, og du vil opleve inspiration og støtte i gruppen.
 • Du får langt mere frihed og livskvalitet, fordi du efter forløbet ikke længere har en hverdag præget af undgåelsesadfærd, men i stedet er fuldt i gang med at leve det liv, du gerne vil.

Dette forløb er for dig, der er mellem 18-29 år, og som kan nikke genkendende til mindst to af nedenstående punkter

 • ​Du er i gang med en uddannelse eller har et arbejde.
 • ​Du mestrer på mange områder et hverdagsliv uden angst, kommer en del udenfor hjemmet og har forskellige gode oplevelser udenfor hjemmet, men du oplever indimellem angst.
 • Du overvejer jævnligt, hvordan du kan undgå situationer hvor du får angst – eller du har allerede udviklet en adfærd, hvor du netop undgår at gøre nogle bestemte ting pga. angsten; ting som du egentlig godt kunne tænke dig at føle dig helt tryg og afslappet med (f.eks. at tage offentlig transport, shoppe, deltage i fester, møde nye mennesker, være alene hjemme, tage i biografen eller spise ude på en restaurant osv.).

Det er underordnet for din deltagelse i gruppeforløbet om du lider af social angst, generaliseret angst, panikangst, helbredsangst, dødsangst, præstationsangst. Hvis du vil, kan du læse nærmere om de forskellige former for angst her.

Gruppeforløbet består af

Psykoeduktion

Du lærer hvad angst er. Årsager, symptomer, vigtige processer i hjernen ved angst mv.

Psykoterapi der involverer både krop, følelser og tanker.

Det er integrationen af disse tre aspekter, som gør angstbehandlingen særdeles effektiv:

 • Du lærer, hvordan du får kroppen til at sanse ro og tryghed. Det er terapeutisk arbejde uden så mange ord. Vi vil have fokus på åndedrættet, fysiske sanseøvelser, kropslig afspænding og sanseøvelser i naturen. Alt sammen noget, der aktiverer det parasympatiske nervesystem, som er vores indre ”ro-system”, der får pulsen til at falde, vejrtrækningen til at blive dyb og rolig, og musklerne til at slappe af.
 • ​Vi arbejder med de følelser, du gennem tiden har knyttet til angsten. Ofte er angsten for mange gået hen og er blevet en fjende, der skal nedkæmpes – eller noget man i hvert fald frygter, så den for enhver pris skal undgås. Du vil blive hjulpet til at møde angsten følelsesmæssigt på en helt ny måde: med accept, selvmedfølelse og selvomsorg. Dette er essentielle følelsesmæssige kvaliteter, der i høj grad vil hjælpe dig til at kunne slippe angsten.
 • ​Vi arbejder som det tredje element også med kognitiv terapi. Kognitiv terapi har fokus udelukkende – eller primært - på tanker. Du lærer at identificere og ændre de negative automatiske tankemønstre, der leder til angst hus dig, og som også fastholder angsten. Du lærer at opløse katastrofetanker, hvilket er meget hensigtmæssigt, fordi det i høj grad er katastrofetanker, der får angsten til at eskalere og som skaber undgåelsesadfærd.

Eksponeringsterapi

I eksponeringsterapi bliver man stille og roligt tilvænnet til at være i de situationer, hvor man tidligere har oplevet angst, og som man derfor bevidst har undgået i noget tid. Det sker ved, at man udsættes (eksponeres) for de situationer, der fremkalder angsten, men det sker på en sikker og kontrolleret måde, som man selv har planlagt. Ved at lave gentagende eksponeringer – hvor man i situationerne bruger de meget effektive redskaber til selvberoligelse (som du lærer i gruppeforløbet), vil man opleve at angsten gradvist mindskes.

Praktisk

 • Gruppen er lille (4-6 personer) og du vil opleve, at der bliver skabt et trygt og accepterede miljø i gruppen. Der etableres aftale om tavshedspligt i gruppen fra stat af.
 • Gruppen oprettes, når der er minimum 4 tilmeldte. Der kan max. deltage 6 personer.
 • Gruppeforløbene foregår i Stress- og Psykoterapeutisk Klinik i Hareskovby (Værløse, Furesø).
 • Enkelte gange vil noget af terapien foregå udenfor, i naturen. Vi vil begive os ud i skoven, fordi vi her, i kontakten med naturen, kan lære en effektiv vej til at slippe tankerne, komme til stede og sanse indre ro i kroppen.

Hjemmearbejde

 • Du vil hver dag skulle lave små øvelser derhjemme for dig selv (vejrtrækningsøvelser, mental træning mv). Du vil blive støttet og instrueret grundigt i øvelserne, så du ved hvad du skal gøre.
 • Et stykke henne i forløbet, når eksponeringsprocessen starter, får du til opgave at lave to ugentlige eksponeringsøvelser. Du vil også blive støttet og instrueret grundigt i dette, så du ved præcis, hvordan du griber det an, og føler dig helt tryg ved opgaven.

​Pris: 9.450 kr. (hvis du selv betaler):

Foruden 8 gruppesessioner (a´ 3 timer) er følgende inklude​ret i prisen:

 • Gratis telefonsamtale (15 min.) i forbindelse med din tilmelding (frivilligt, hvis du ønsker det).
 • En indledende individuel samtale (75 min.), som afholdes i forbindelse med din tilmelding, og inden opstart i gruppeforløbet.

I nogle tilfælde kan du få dit forsikringsselskab til at betale for behandlingsforløbet, hvis du har en privat sundhedsforsikring. 

​Datoer

​Onsdag d.29.3. 2023 kl.17-20

Onsdag d.5.4. 2023 kl.17-20

Onsdag d.12.4. 2023 kl.17-20

Onsdag d.19.4. 2023 kl.17-20

Tirsdag d.25.4. 2023 kl.17-20

Onsdag d.3.5. 2023 kl.17-20

Onsdag d.10.5. 2023 kl.17-20

Onsdag d.17.5. 2023 kl.17-20

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk