Slip angsten – gruppeforløb for mennesker i alle aldre

Næste forløb starter primo september 2023

10 ugers forløb

10 mødegange

Om eftermiddagen/aftenen

Se datoer og indholdsbeskrivelse nedenfor.

​Det vil du få ud af gruppeforløbet:

 • Du lærer at slippe angsten, så den ikke længere har styring med dit liv (så det i stedet er dig der bestemmer, hvad du vil opleve, gøre og fylde dit liv med).
 • ​Du får effektive redskaber til at opnå ro i kroppen og i tankerne – redskaber, der får angsten til at slippe.
 • Du får mod og styrke til at begive dig ud i de situationer, du normalt undgår pga. angsten, og du lærer at håndtere og mindske angsten i disse situationer.
 • Du bliver støttet på en tryg og tilstrækkelig måde til at komme godt i gang med den praktiske del af angsthåndteringen (eksponeringsprocessen).
 • Du møder ligesindede - andre mennesker, der kender til præcis det samme, som du kæmper med, og du vil opleve inspiration og støtte i gruppen.
 • Du får langt mere frihed og livskvalitet, fordi du efter forløbet ikke længere har en hverdag præget af undgåelsesadfærd, men i stedet er fuldt i gang med at leve det liv, du gerne vil.

Dette forløb er for dig, der er ung/voksen/ældre (alle aldre, min. 18 år), og som kan nikke genkendende til mindst to af nedenstående punkter

 • ​Angsten afholder dig ikke fra at være i gang med en uddannelse eller bestride et arbejde. Men måske oplever du indimellem angst, når du er på arbejde/uddannelse.
 • ​Selvom du på flere områder har et hverdagsliv uden angst, og kommer en del udenfor hjemmet, er du mærket af, at du i forskelligge situationer oplever angst, eventuelt deciderede angstanfald.
 • Du overvejer jævnligt, om du skal undgå situationer hvor du (forventer at) du vil få angst – eller du har allerede udviklet en undgåelsesadfærd, hvor du netop undgår at gøre nogle bestemte ting pga. angsten; ting som du egentlig godt kunne tænke dig at føle dig helt tryg og afslappet med (f.eks. at tage offentlig transport, shoppe, deltage i fester, møder, sammenhænge hvor du møder nye mennesker, at være alene hjemme, tage i biografen eller spise ude på en restaurant osv.).

Det er underordnet for din deltagelse i gruppeforløbet om du lider af social angst, generaliseret angst, panikangst, helbredsangst, dødsangst, præstationsangst. Hvis du vil, kan du læse nærmere om de forskellige former for angst her.

Gruppeforløbet består af

Psykoeduktion

Du lærer hvad angst er. Årsager, symptomer, vigtige processer i hjernen ved angst mv.

Psykoterapi der involverer både krop, følelser og tanker.

Det er integrationen af disse tre aspekter (krop, følelser, tanker), som gør angstbehandlingen særdeles effektiv:

 • Du lærer, hvordan du får kroppen til at sanse ro og tryghed. Det er terapeutisk arbejde uden så mange ord. Vi vil have fokus på åndedrættet, fysiske sanseøvelser, kropslig afspænding og sanseøvelser i naturen. Alt sammen noget, der aktiverer det parasympatiske nervesystem, som er vores indre ”ro-system”, der får pulsen til at falde, vejrtrækningen til at blive dyb og rolig, og musklerne til at slappe af.
 • ​Vi arbejder med de følelser, du gennem tiden har knyttet til angsten. Ofte er angsten for mange gået hen og er blevet en fjende, der skal nedkæmpes – eller noget man i hvert fald frygter, så den for enhver pris skal undgås. Du vil blive hjulpet til at møde angsten følelsesmæssigt på en helt ny måde: med accept, selvmedfølelse og selvomsorg. Dette er essentielle følelsesmæssige kvaliteter, der i høj grad vil berolige dig, og dermed hjælpe dig til at kunne være i angsten, håndtere den og reducere den (i stedet for at flygte fra den eller helt undgå den via undgåelsesadfærd).
 • ​Vi arbejder som det tredje element også med kognitiv terapi. Kognitiv terapi har fokus udelukkende – eller primært - på tanker. Du lærer at identificere og ændre de negative automatiske tankemønstre, der leder til angst hos dig, og som også forstærker og fastholder angsten. Du lærer at opløse katastrofetanker, hvilket er meget hensigtmæssigt, fordi det i høj grad er katastrofetanker, der får angsten til at eskalere og som skaber undgåelsesadfærd.

Eksponeringsterapi

I eksponeringsterapi bliver man stille og roligt tilvænnet til at være i de situationer, hvor man tidligere har oplevet angst, og som man derfor bevidst har undgået i noget tid. Det sker ved, at man udsættes (eksponeres) for de situationer, der fremkalder angsten, men det sker på en sikker og kontrolleret måde, som man selv har planlagt. Ved at lave gentagende eksponeringer – hvor man i situationerne bruger de meget effektive redskaber til selvberoligelse (som du lærer i gruppeforløbet), vil man opleve at angsten gradvist mindskes.

Praktisk

 • Gruppen er lille (3-6 personer) og du vil opleve, at der bliver skabt et trygt og accepterede miljø i gruppen. Der etableres aftale om tavshedspligt i gruppen fra stat af.
 • Gruppen oprettes, når der er minimum 3 tilmeldte. Der kan max. deltage 6 personer.
 • Gruppeforløbene foregår i Stress- og Psykoterapeutisk Klinik i Hareskovby (Værløse, Furesø).
 • En enkelt gang vil noget af terapien foregå udenfor, i naturen. Vi vil begive os ud i skoven, for gennem praktisk erfaring på egen krop her at lære noget centralt om, hvad sansning og nærvær betyder for aktivering af det parasympatiske nervesystem (dit indre ro-system) og for evnen til at slippe tanker.

Hjemmearbejde

 • Du vil komme til at lave små - ofte daglige - øvelser derhjemme for dig selv (vejrtrækningsøvelser, mental træning mv.), mellem gruppesessionerne. Du vil blive støttet og instrueret grundigt i øvelserne, så du ved hvordan du udfører dem.
 • Et stykke henne i forløbet, når eksponeringsprocessen starter, får du til opgave at lave to ugentlige eksponeringsøvelser. Du vil også blive støttet og instrueret grundigt i dette, så du ved præcis, hvordan du griber det an, og føler dig helt tryg ved opgaven.

Er du i tvivl om gruppeforløb er noget for dig?

​Du skal vide, at det er helt almindeligt - særligt ved social angst (og præstationsangst) - at føle, at det er temmelig angstprovokerende bare at forestille sig at skulle møde nye mennesker, og indgå i en gruppe. Du skal vide, at stort set alle, der tilmelder sig gruppeforløbene, har det sådan. Det er en del af angsten. Du vil højst sandsynligt blive overrasket over, hvor hurtigt du kommer til at føle dig tryg og afslappet i gruppen. Der skabes nemlig meget hurtigt en afslappet og rar atmosfære i gruppen. Ingen presses til at åbne mere op eller fortælle mere, end de har lyst til. Der er desuden tavshedspligt i gruppen, og alle er i samme båd - det vil sige, alle kender til det samme. Formentlig vil det være en lettelse for dig, når du lærer de andre i gruppen at kende og mærker, at du ikke behøver at forklare dig, fordi alle forstår hinanden. Alle kender for eksempel til stærkt indre kropsligt ubehag ved angst, katastrofe-tanker, overtænkning, impuls til at flygte ud af situationer, undgåelsesadfærd osv.

Gruppeforløb giver noget helt særligt, som individuel terapi ikke kan: man bliver i gruppen inspireret, opmuntret og motiveret af andre, der er i samme situation (og ønsker samme slags livsforandring) og man oplever, at man ikke er den eneste, der har det på de særlige måder, man ellers tit kan føle, at andre omkring én ikke helt forstår. Det er givende i en stærk forandringsproces at være en del af et fællesskab med andre, der kender til det samme.​

​Pris for gruppeforløbet: 11.850 kr.:

Foruden 10 gruppesessioner (a´ 3 timer) er følgende inklude​ret i prisen:

 • Gratis telefonsamtale (15 min.) i forbindelse med din tilmelding (frivilligt, og kun hvis du ønsker det).

Derudover kommer en udgift til:

 • En indledende individuel samtale (75 min., 1.200 kr.), som afholdes inden opstart i gruppeforløbet. Du booker denne samtale i god tid, inden gruppeforløbet startes op, og du kan eventuelt bruge denne samtale til at blive endeligt afklaret med, om gruppeforløbet er noget for dig.

I nogle tilfælde kan du få dit forsikringsselskab til at betale for behandlingsforløbet, hvis du har en privat sundhedsforsikring. 

​Datoer

​Onsdag d.6.9.2023 kl.16.30-19.30

Onsdag d.13.9.2023 kl.16.30-19.30

Onsdag d.20.9.2023 kl.16.30-19.30

Onsdag d.27.9.2023 kl.16.30-19.30

Onsdag d.4.10.2023 kl.16.30-19.30

Onsdag d.11.10.2023 kl.16.30-19.30

(Efterårsferie i uge 42)

Onsdag d.25.10.2023 kl.16.30-19.30

Onsdag d.1.11.2023 kl.16.30-19.30

Onsdag d.8.11.2023 kl.16.30-19.30

Onsdag d.15.11. 2023 kl.16.30-19.30

Lev Dine Værdier, Stress- og Psykoterapeutisk Klinik  |  Lindevej 2A, Hareskovby, 3500 Værløse |  Telefon: +45 22 30 11 43  |  E-mail: christina@lev-dine-vaerdier.dk